Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace ultrazvukových přístrojů. Předmět zakázky je dále rozdělen do 6 samostatných částí ve smyslu § 35 zákona.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 5 - přístroje ultrazvukové

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-031513

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-023084

Evidenční číslo zakázky: Z2018-001662

Číslo oznámení TED: 2018/S 178-403061

Datum uveřejnění ve VVZ: 17.09.2018 2:06:46

Název zadavatele: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

IČO zadavatele: 27661989
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

 IČO: 27661989

 Poštovní adresa: Havlíčkovo nábřeží 600

 Obec: Zlín

 PSČ: 76275

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek

 Tel.: +420 545120276

 E-mail: boris.vrbka@rts.cz

 Kód NUTS: CZ072

 Hlavní adresa: (URL): www.kntb.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.eveza.cz/profil-zadavatele/krajska-nemocnice-t-bati

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Veřejnoprávní instituce

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 5 - přístroje ultrazvukové

 Spisové číslo: 5184

II.1.2)Hlavní kód CPV

 33100000

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace ultrazvukových přístrojů. Předmět zakázky je dále rozdělen do 6 samostatných částí ve smyslu § 35 zákona.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 7614864,05

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Ultrazvuk operační

 Část zakázky č.: F

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33112200

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ072

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění je Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem části F veřejné zakázky je:
- Dodávka 1ks univerzálního mobilního UZ skeneru vyšší třídy, splňujícího veškeré nároky pro diagnostické zobrazování v urologii a chirurgii

 Kritéria kvality

 Název: Možnost připojení 3 elektronických sond současně

 Váha: 5
 Cena - Váha

 Váha: 95

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního programu, s registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001365

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Ultrazvuk pro ARO

 Část zakázky č.: A

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33112200

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ072

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění je Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem části A veřejné zakázky je:
- Dodávka 1 ks přenosného ultrazvukového systému typu notebook pro ARO

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního programu, s registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001365

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Ultrazvuk abdominální a ultrazvuk angiologický

 Část zakázky č.: C

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33112200

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ072

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění je Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem části C veřejné zakázky je:
- Dodávka 1ks univerzálního mobilního UZ skeneru nejvyšší třídy, splňujícího veškeré nároky pro diagnostické zobrazování v interní medicíně (abdominální)
- Dodávka 1ks univerzální mobilní UZ skeneru nejvyšší třídy, splňujícího veškeré nároky pro diagnostické zobrazování v interní medicíně (angiologický)

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního programu, s registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001365

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Ultrazvuky pro URO

 Část zakázky č.: D

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33112200

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ072

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění je Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem části D veřejné zakázky je:
- Dodávka 2 ks univerzálních mobilních UZ skenerů střední třídy, splňujících veškeré nároky pro diagnostické zobrazování v urologii

 Kritéria kvality

 Název: Možnost připojení 3 elektronických sond současně

 Váha: 5
 Cena - Váha

 Váha: 95

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního programu, s registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001365

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Ultrazvuk pro OUP

 Část zakázky č.: E

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33112200

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ072

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění je Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem části E veřejné zakázky je:
- Dodávka 1 ks univerzálního mobilního UZ skeneru splňující veškeré nároky pro diagnostické zobrazování v urgentní medicíně

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního programu, s registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001365

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Ultrazvuk pro chirurgii

 Část zakázky č.: B

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33112200

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ072

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění je Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem části B veřejné zakázky je:
- Dodávka 1 ks univerzálního mobilního UZ skeneru střední třídy, splňujícího veškeré nároky pro diagnostické zobrazování v chirurgii

 Kritéria kvality

 Název: Možnost připojení 3 elektronických sond současně

 Váha: 5
 Cena - Váha

 Váha: 95

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního programu, s registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001365

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 133-302744

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Část zakázky č.: F

 Název: Ultrazvuk operační

 Zakázka/část je zadaná: ne

V.1)Informace o nezadání zakázky

 Jiné důvody (ukončení řízení)

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

V.2.2)Informace o nabídkách

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: A

 Název: Ultrazvuk pro ARO

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 20.06.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 4
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: BIONIK Stapro Group s.r.o.

 IČO: 02040638

 Poštovní adresa: Pernštýnské námšstí 51

 Obec: Pardubice

 PSČ: 530 02

 Země: CZ

 Tel.: +420 604210238

 E-mail: vareka@bionik.cz

 Kód NUTS: CZ053

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 850100,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: C

 Název: Ultrazvuk abdominální a ultrazvuk angiologický

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 20.06.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: NIMOTECH, s.r.o.

 IČO: 18825605

 Poštovní adresa: Šumavská 416/15

 Obec: Brno

 PSČ: 602 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 549246688

 E-mail: nimotech@nimotech.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 3257998,10

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: D

 Název: Ultrazvuky pro URO

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 20.06.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 4
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: BIONIK Stapro Group s.r.o.

 IČO: 02040638

 Poštovní adresa: Pernštýnské námšstí 51

 Obec: Pardubice

 PSČ: 530 02

 Země: CZ

 Tel.: +420 604210238

 E-mail: vareka@bionik.cz

 Kód NUTS: CZ053

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 1269350,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: E

 Název: Ultrazvuk pro OUP

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 20.06.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 3
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: NIMOTECH, s.r.o.

 IČO: 18825605

 Poštovní adresa: Šumavská 416/15

 Obec: Brno

 PSČ: 602 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 549246688

 E-mail: nimotech@nimotech.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 1111949,95

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: B

 Název: Ultrazvuk pro chirurgii

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 11.09.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

 IČO: 25099019

 Poštovní adresa: Juárezova 1071/17

 Obec: Praha 6

 PSČ: 160 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 221595129

 E-mail: zakazky@promedica-praha.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 1125466,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 12.09.2018Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/85283

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie