Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se realizace komunikace IV. třídy pro pěší - chodníku.
Jedná se o stavbu místní komunikace IV. třídy (chodník) délky 1274,6 m a šířky 2 m. Konstrukce chodníku bude tl. 390 mm s povrchem ze zámkové betonové dlažby tl. 60 mm. Dešťové vody z chodníku budou svedeny podélným a příčným sklonem do uličních vpustí, ze kterých budou dešťové vody svedeny potrubím DN 150 do dešťové kanalizace DN 250 délky 874,4 m a dešťové kanalizace DN 300 délky 362,5 m.
Dále se jedná o stavbu železobetonové lávky pro pěší přes vodoteč na pozemku parc.č. 192 v k.ú. Závada nad Olší, která je součástí výše uvedeného chodníku. Délka lávky 9 m a šířka 1,75 m (šířka chodníku na lávce 1,50 m). Konstrukce lávky bude tl. 410 mm (ocelový nosník I-profil tl. 300 mm, ocel. plech tl. 5 mm, hydroizolace tl 5 mm, železobetonová deska tl. 100 mm, lepící tmel) s povrchem ze zámkové betonové dlažby tl. 60 mm. Lávka bude založena na železobetonových pásech z betonu C 25/30 o rozměr
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Komunikace IV. třídy pro pěší - Chodník, k. ú. Závada

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-007851

Evidenční číslo zakázky: Z2019-007851

Datum uveřejnění ve VVZ: 08.03.2019 2:01:16

Název zadavatele: Obec Petrovice u Karviné

IČO zadavatele: 00297585
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Obec Petrovice u Karviné

 IČO: 00297585

 Poštovní adresa: Petrovice u Karviné 251

 Obec: Petrovice u Karviné

 PSČ: 73572

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Jiří Zapletal

 Tel.: +420 774883284

 E-mail: info@dobrazakazka.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní adresa: (URL): www.petroviceuk.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/00297585

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Komunikace IV. třídy pro pěší - Chodník, k. ú. Závada

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45233160

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Petrovice u Karviné

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se realizace komunikace IV. třídy pro pěší - chodníku.
Jedná se o stavbu místní komunikace IV. třídy (chodník) délky 1274,6 m a šířky 2 m. Konstrukce chodníku bude tl. 390 mm s povrchem ze zámkové betonové dlažby tl. 60 mm. Dešťové vody z chodníku budou svedeny podélným a příčným sklonem do uličních vpustí, ze kterých budou dešťové vody svedeny potrubím DN 150 do dešťové kanalizace DN 250 délky 874,4 m a dešťové kanalizace DN 300 délky 362,5 m.
Dále se jedná o stavbu železobetonové lávky pro pěší přes vodoteč na pozemku parc.č. 192 v k.ú. Závada nad Olší, která je součástí výše uvedeného chodníku. Délka lávky 9 m a šířka 1,75 m (šířka chodníku na lávce 1,50 m). Konstrukce lávky bude tl. 410 mm (ocelový nosník I-profil tl. 300 mm, ocel. plech tl. 5 mm, hydroizolace tl 5 mm, železobetonová deska tl. 100 mm, lepící tmel) s povrchem ze zámkové betonové dlažby tl. 60 mm. Lávka bude založena na železobetonových pásech z betonu C 25/30 o rozměr

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006857

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 13555991,62

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 22.02.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 7
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 7
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: COMMODUM, spol. s r.o.

 IČO: 46577238

 Poštovní adresa: Valašská Bystřice 225

 Obec: Valašská Bystřice

 PSČ: 75627

 Země: CZ

 Tel.: +420 571646430

 E-mail: commodum@commodum.cz

 Kód NUTS: CZ072

 Internetová adresa: (URL): www.commodum.cz

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 13555991,62

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 07.03.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/108703

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie