Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je vykonanie lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS VC - Pukanec a Plášťovce  Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcichčistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnústarostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovanímnežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochranelesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín,ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnejdopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľnéhospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť,produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide odiferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesya postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd nalesoch.  Sadenice a semeno lesných drevín, ochranný materiál (napr. fólia, pletivo) a iný materiál (napr. drôty, klince) aaplikačné látky (napr. chemikálie, hnojivá, repelenty) potrebné k realizácii lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti
1/4

poskytne verejný obstarávateľ, pokiaľ nie je uvedené inak pri konkrétnej lesníckej službe.  Ručné náradie, náčinie, ručné mechanizačné náradie (motorové píly, krovinorezy, chrbtové postrekovače, jamkovače apod.), stroje - samohybné mechanizačné prostriedky (traktory, štiepkovače, stavebné stroje a pod.) a adaptéry k nimpotrebné na realizáciu konkrétnych lesníckych služieb poskytuje dodávateľ služieb, pokiaľ nie je uvedené inak prikonkrétnej lesníckej službe.   Obaly od použitých chemických látok odovzdá dodávateľ služieb verejnému obstarávateľovi podľa jeho pokynov.  Dodávateľ služieb je povinný pri vykonávaní lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti dodržiavať Všeobecne záväznépodmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, ktoré súsúčasťou rámcovej dohody.   Jednotlivé lesnícke služby a popis spôsobu ich realizácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Požiadavky verejnéhoobstarávateľa na realizáciu lesníckych služieb v konkrétnych podmienkach sú špecifikované v Tabuľke plnenia kritérií -cenová ponuka (príloha II. súťažných podkladov).
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie