Výsledok súťaže 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje, aby na zabezpečenie údržby miestnych komunikácií, boli použité certifikované materiály,príslušné doklady o tejto skutočnosti predloží uchádzač pri realizácii predmetnej zákazky. Skládkovanie vybúraných materiálov v krajniciach ciest a na chodníkoch je neprípustné. Náklady na zvláštne užívanie verejných priestranstiev (napr. umiestnenie kontajnerov, skládky materiálov a pod.) spolu s nevyhnutným dopravným značením, znáša zhotoviteľ na vlastné náklady. V prípade realizácie rozsiahlejších opráv na komunikáciách spojených svýraznejším obmedzením vozidlovej resp. pešej dopravy, príp. vstupu do nehnuteľnosti, úspešný uchádzač zabezpečívčasné a úplné informovanie dotknutej verejnosti obvyklými oznamovacími prostriedkami. V prípade vzniku závady na telese miestnej komunikácie, chodníka alebo spevnenej plochy, ktorá svojou povahou tvoríprekážku v jej zjazdnosti alebo schodnosti, resp. v dôsledku závady hrozí vznik škody či ohrozenie zdravia, úspešný uchádzač/zhotoviteľ bude povinný vykonať zodpovedajúce opatrenia najneskôr do 24 hodín od zistenia/oznámenia existencie závady. Zodpovedajúcimi opatreniami sa rozumie upozornenie na závadu účastníkov cestnej premávky predpísaným spôsobom, vykonanie neodkladných úkonov podľa povahy závady a jej oznámenie verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi (v prípade že sa o existencii závady dozvedel vlastnou činnosťou). Definovanie údržby miestnych komunikácii je zahrnuté do jednotlivých položiek v Návrhu na plnenie kritérií, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky v neocenených návrhu na plnenie kritérií. Služby daného popisu položky menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace, vyplývajúce z uvedenýchpodmienok a pre dodanie zákazky nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných položkách ponuky uchádzača. Jeneprípustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa poskytnúť údržbu nižšejtechnickej resp. kvalitatívnej úrovne ako je pre daný účel obvyklé.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie