Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA Liečivá pre krv a krvotvorné orgány, BRONCHODILATANCIA Liečivá predýchací systém, ANTIEMETIKÁ Ostatné liečivá pre nervový systém, SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY OKREMPOHLAVNÝCH HORMÓNOV verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia  Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - navšetkých 84 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovanýchv bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.   Predmet zákazky je rozdelený na 84 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkýchčasti do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne do oznámenia o výsledku verejného obstarávania nieje táto skutočnosť uvedená v časti II.1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky aj s predpokladanýmihodnotami predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 ksúťažným podkladom.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie