Mapa stránok Verejné-obstarávanie.sk: Úvodná stránka
Kontaktné informácie
Registrácia
Cenník služieb
Podmienky používania
Android aplikácia
Widget
Všetky verejné obstarávania - Slovensko
Všetky verejné zákazky - Česko
Tendre podľa regiónov:
Slovensko
  Bratislavský Kraj
  Západné Slovensko
      Trnavský Kraj
      Trenčiansky Kraj
      Nitriansky Kraj
  Stredné Slovensko
      Žilinský Kraj
      Banskobystrický Kraj
  Východné Slovensko
      Prešovský Kraj
      Košický Kraj
Česká republika
  Praha
      Hlavní město Praha
  Střední Čechy
      Středočeský kraj
  Jihozápad
      Jihočeský kraj
      Plzeňský kraj
  Severozápad
      Karlovarský kraj
      Ústecký kraj
  Severovýchod
      Liberecký kraj
      Královéhradecký kraj
      Pardubický kraj
  Jihovýchod
      Vysočina
      Jihomoravský kraj
  Střední Morava
      Olomoucký kraj
      Zlínský kraj
  Moravskoslezsko
      Moravskoslezský kraj
Tendre podľa statusov:
Predbežné oznámenie  (CZ)
Vyhlásená súťaž  (CZ)
Výsledok súťaže  (CZ)
Zrušená súťaž  (CZ)
Tendre podľa kategórií:
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty  (CZ)
    Poľnohospodárske a záhradnícke produkty  (CZ)
        Plodiny, produkty zeleninárstva a záhradníctva  (CZ)
        Záhradnícke produkty a škôlkarské výpestky  (CZ)
        Plody na prípravu nápojov a korenín  (CZ)
        Živočíšne produkty a súvisiace produkty  (CZ)
    Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  (CZ)
        Obilniny a zemiaky  (CZ)
        Zelenina, ovocie a orechy  (CZ)
    Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty  (CZ)
        Ryby, kôrovce a produkty vodného prostredia  (CZ)
        Dobytok, hospodárske zvieratá a drobné zvieratá  (CZ)
        Produkty z chovu poľnohospodárskych zvierat  (CZ)
        Ušné značky pre zvieratá  (CZ)
    Produkty lesníctva a ťažby dreva  (CZ)
        Drevo  (CZ)
        Gumy  (CZ)
        Korok  (CZ)
        Produkty lesného hospodárstva  (CZ)
        Produkty lesných škôlok  (CZ)
        Buničina  (CZ)
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie  (CZ)
    Palivá  (CZ)
        Pevné palivá  (CZ)
        Plynné palivá  (CZ)
        Ropa a ropné destiláty  (CZ)
    Ropné, uhoľné a olejové výrobky  (CZ)
        Mazacie prípravky  (CZ)
        Ropná vazelína, vosky a technické benzíny  (CZ)
        Ropa (surová)  (CZ)
        Olej a produkty odvodené z uhlia  (CZ)
    Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  (CZ)
        Elektrická energia  (CZ)
        Para, teplá voda a súvisiace produkty  (CZ)
        Slnečná energia  (CZ)
        Jadrové palivá  (CZ)
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty  (CZ)
    Piesok a íl  (CZ)
        Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu)  (CZ)
        Íl a kaolín  (CZ)
    Chemické a hnojivové nerasty  (CZ)
        Hnojivové nerasty  (CZ)
        Chemické nerasty  (CZ)
    Soľ a čistý chlorid sodný  (CZ)
        Kamenná soľ  (CZ)
        Morská soľ  (CZ)
        Soľ získaná odparovaním a čistý chlorid sodný  (CZ)
        Soľ v slanom náleve  (CZ)
    Ostatné nerasty získané hlbinnou alebo povrchovou ťažbou  (CZ)
        Drahokamy a polodrahokamy; pemza; šmirgeľ; prírodné brúsivá; ostatné nerasty a vzácne kovy  (CZ)
    Kovové rudy a zliatiny  (CZ)
        Kovové rudy  (CZ)
        Zliatiny  (CZ)
        Troska, škvara, železný odpad a šrot  (CZ)
    Základné kovy (kovové rudy)  (CZ)
        Železo, olovo, zinok, cín a meď  (CZ)
        Hliník, nikel, skandium, titán a vanád  (CZ)
        Chróm, mangán, kobalt, ytrium a zirkón  (CZ)
        Molybdén, technécium, ruténium a ródium  (CZ)
        Kadmium, lutécium, hafnium, tantal a volfrám  (CZ)
        Irídium, gálium, indium, tálium a bárium  (CZ)
        Cézium, stroncium, rubídium a vápnik  (CZ)
        Draslík, horčík, sodík a lítium  (CZ)
        Niób, osmium, rénium a paládium  (CZ)
    Rôzne nekovové nerastné produkty  (CZ)
        Brúsne produkty  (CZ)
        Sklo  (CZ)
        Sklené vlákna  (CZ)
    Zhodnotené druhotné suroviny  (CZ)
        Zhodnotené druhotné kovové suroviny  (CZ)
        Zhodnotené druhotné nekovové suroviny  (CZ)
        Popol a zvyšky s obsahom kovov  (CZ)
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  (CZ)
    Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky  (CZ)
        Mäso  (CZ)
        Mäsové výrobky  (CZ)
    Spracované a konzervované ryby  (CZ)
        Rybie filé, rybie pečene a mlieč  (CZ)
        Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso  (CZ)
        Sušené alebo nasolené ryby; ryby v slanom náleve; údené ryby  (CZ)
        Ryby v konzerve a inak pripravené alebo konzervované ryby  (CZ)
        Potraviny z morských živočíchov  (CZ)
    Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky  (CZ)
        Zemiaky a zemiakové výrobky  (CZ)
        Ovocné a zeleninové šťavy  (CZ)
        Spracované ovocie a zelenina  (CZ)
    Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky  (CZ)
        Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky  (CZ)
        Rafinované oleje a tuky  (CZ)
        Jedlé tuky  (CZ)
    Mliečne výrobky  (CZ)
        Mlieko a smotana  (CZ)
        Maslo  (CZ)
        Syrárske výrobky  (CZ)
        Mliečne výrobky rôznych druhov  (CZ)
    Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  (CZ)
        Mlynské výrobky  (CZ)
        Škroby a škrobové výrobky  (CZ)
    Krmivo pre zvieratá  (CZ)
        Pripravené krmivo pre poľnohospodárske a iné zvieratá  (CZ)
    Rôzne potravinárske výrobky  (CZ)
        Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky  (CZ)
        Sucháre a piškóty; trvanlivé pečivo a cukrovinky  (CZ)
        Cukor a jemu príbuzné výrobky  (CZ)
        Kakao; čokoláda a cukrovinky  (CZ)
        Cestoviny  (CZ)
        Káva, čaj a príbuzné produkty  (CZ)
        Koreniny a chuťové prísady  (CZ)
        Výrobky špeciálnej výživy  (CZ)
        Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar  (CZ)
    Nápoje, tabak a príbuzné produkty  (CZ)
        Destilované alkoholické nápoje  (CZ)
        Vína  (CZ)
        Jablčné víno a ostatné ovocné vína  (CZ)
        Nedestilované fermentované nápoje  (CZ)
        Pivo zo sladu  (CZ)
        Nealkoholické nápoje  (CZ)
        Tabak, tabakové výrobky a potreby  (CZ)
Poľnohospodárske stroje  (CZ)
    Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu alebo kultiváciu pôdy  (CZ)
        Pluhy alebo kotúčové brány  (CZ)
        Brány, rozrývače, kultivátory, plečky alebo obrábače pôdy  (CZ)
        Sejačky, vysadzovače a pikírovačky (presadzovačky)  (CZ)
        Rozmetávače maštaľného hnoja  (CZ)
        Valcovače trávnikov alebo športových ihrísk  (CZ)
        Rôzne záhradnícke potreby  (CZ)
    Žacie mechanizmy  (CZ)
        Kosačky  (CZ)
        Obracače sena  (CZ)
        Balíčkovače slamy alebo krmív  (CZ)
        Žacie mechanizmy a mláťačky  (CZ)
    Postrekovacie mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo záhradkárstvo  (CZ)
    Samonakladacie alebo vykladacie prívesy a návesy pre poľnohospodárstvo  (CZ)
        Samonakladacie prívesy pre poľnohospodárstvo  (CZ)
        Vykladacie prívesy pre poľnohospodárstvo  (CZ)
        Samonakladacie návesy pre poľnohospodárstvo  (CZ)
        Vykladacie návesy pre poľnohospodárstvo  (CZ)
    Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo  (CZ)
        Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie vajec, ovocia alebo iných plodín  (CZ)
        Stroje na dojenie  (CZ)
        Mechanizmy na prípravu živočíšnych krmív  (CZ)
        Včelárske mechanizmy  (CZ)
        Hydinárske mechanizmy  (CZ)
    Traktory/ťahače  (CZ)
        Poľnohospodárske traktory/ťahače ovládané chodcami  (CZ)
        Použité traktory/ťahače  (CZ)
        Trakčné motory  (CZ)
    Časti poľnohospodárskych a lesníckych mechanizmov  (CZ)
        Časti poľnohospodárskych mechanizmov  (CZ)
        Časti lesníckych mechanizmov  (CZ)
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  (CZ)
    Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky  (CZ)
        Pracovné odevy  (CZ)
        Špeciálne pracovné odevy  (CZ)
        Doplnky pracovných odevov  (CZ)
    Zvršky  (CZ)
        Kabáty  (CZ)
        Odevy chrániace pred počasím  (CZ)
        Rôzne zvršky  (CZ)
    Odevy  (CZ)
        Spodná bielizeň  (CZ)
        Podprsenky, korzety, podväzkové pásy a podobné tovary  (CZ)
        Tričká s krátkym rukávom (T-shirts) a košele  (CZ)
    Špeciálne odevy a doplnky  (CZ)
        Špeciálne odevy  (CZ)
        Odevné doplnky  (CZ)
        Klobúky a pokrývky hlavy  (CZ)
        Spony (na odevoch)  (CZ)
    Šperkárske výrobky, hodinky a príbuzné predmety  (CZ)
        Klenoty a príbuzný tovar  (CZ)
        Hodinkárske výrobky  (CZ)
        Dary a ceny  (CZ)
    Kožušiny a kožušinové výrobky  (CZ)
        Kožušinové výrobky  (CZ)
        Kožušinový tovar  (CZ)
    Obuv  (CZ)
        Obuv okrem športovej a ochrannej  (CZ)
        Športová obuv  (CZ)
        Ochranná obuv  (CZ)
        Časti obuvi  (CZ)
    Brašnárske výrobky, sedlárske výrobky, vrecká a tašky  (CZ)
        Jazdecké postroje  (CZ)
        Batožina  (CZ)
        Vrecia a vaky  (CZ)
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  (CZ)
    Koža  (CZ)
        Semiš  (CZ)
        Koža z hoviad alebo koní  (CZ)
        Koža z oviec, kôz a ošípaných  (CZ)
        Koža z ostatných zvierat, náhradková koža a iná koža  (CZ)
        Hodinkové remienky  (CZ)
        Kožené predmety používané v mechanizmoch alebo mechanických pomôckach  (CZ)
    Textílie a príbuzné položky  (CZ)
        Tkaniny  (CZ)
        Vlnené tkaniny  (CZ)
        Ľanové tkaniny  (CZ)
        Špeciálne tkaniny  (CZ)
        Úplety alebo háčkované textílie  (CZ)
        Súkno  (CZ)
        Netkané textílie  (CZ)
        Vlna, surové kože a kože zvierat  (CZ)
    Textilná priadza a nite  (CZ)
        Prírodné textilné vlákna  (CZ)
        Umelé textilné vlákna  (CZ)
        Textilná priadza a nite z prírodných vlákien  (CZ)
        Syntetické priadze alebo nite  (CZ)
    Gumené a plastové materiály  (CZ)
        Výrobky z gumy  (CZ)
        Plastové výrobky  (CZ)
    Kožený, textilný, kaučukový a plastový odpad  (CZ)
        Zvyšková a odpadková koža  (CZ)
        Textilný odpad  (CZ)
        Kaučukový odpad  (CZ)
        Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky  (CZ)
    Syntetický kaučuk a syntetické vlákna  (CZ)
        Syntetický kaučuk  (CZ)
        Syntetické vlákna  (CZ)
        Umelé vlákna  (CZ)
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  (CZ)
    Tlačené knihy, brožúry a letáky  (CZ)
        Tlačené knihy  (CZ)
        Publikácie  (CZ)
        Zoznamy  (CZ)
        Letáky  (CZ)
        Brožúry  (CZ)
        Brožované knihy  (CZ)
    Noviny, denníky, periodiká a časy  (CZ)
        Noviny  (CZ)
    Pohľadnice, tlačené pohľadnice s pozdravmi a iné tlačoviny  (CZ)
        Pohľadnice  (CZ)
        Tlačené pohľadnice s pozdravmi  (CZ)
    Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky, ...  (CZ)
        Známky  (CZ)
        Papier s natlačenými známkami  (CZ)
        Bankovky  (CZ)
        Šekové tlačivá  (CZ)
        Chránené tlačoviny  (CZ)
        Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky  (CZ)
        Príručky  (CZ)
    Tlačiarenské dosky alebo valce alebo iné pomôcky na tlačiarenské účely  (CZ)
        Ofsetové dosky  (CZ)
        Zariadenie na suché leptanie  (CZ)
    Atrament  (CZ)
        Tlačiarenské farby, atramenty  (CZ)
    Papierové alebo lepenkové registre, účtovné ...  (CZ)
        Papierové alebo lepenkové registre  (CZ)
        Formuláre  (CZ)
        Zošity  (CZ)
        Albumy na vzorky  (CZ)
        Rýchloviazače a súvisiace príslušenstvo  (CZ)
    Rôzne tlačoviny  (CZ)
        Novinový papier, ručný papier a iný nenatieraný papier alebo lepenka na grafické účely  (CZ)
Chemické výrobky  (CZ)
    Plyny  (CZ)
        Technické plyny  (CZ)
    Farby a pigmenty  (CZ)
        Oxidy, peroxidy a hydroxidy  (CZ)
        Trieslové výťažky, farbivá, taníny a farbiace materiály  (CZ)
    Základné anorganické a organické chemikálie  (CZ)
        Základné anorganické chemikálie  (CZ)
        Základné organické chemikálie  (CZ)
    Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  (CZ)
        Dusíkaté priemyselné hnojivá  (CZ)
        Fosforečné hnojivá  (CZ)
        Živočíšne a rastlinné hnojivá  (CZ)
        Rôzne hnojivá  (CZ)
        Agrochemikálie  (CZ)
    Plasty v primárnych formách  (CZ)
        Polyméry etylénu v primárnych formách  (CZ)
        Polyméry propylénu v primárnych formách  (CZ)
        Polyméry styrénu v primárnych formách  (CZ)
        Polyméry vinylchloridu v primárnych formách  (CZ)
        Polyestery v primárnych formách  (CZ)
        Polyamidy v primárnych formách  (CZ)
        Močovinová živica v primárnych formách  (CZ)
        Amínové živice v primárnych formách  (CZ)
        Silikóny v primárnych formách  (CZ)
    Výbušniny  (CZ)
        Pripravené výbušniny  (CZ)
    Čisté a rôzne chemické výrobky  (CZ)
        Gleje  (CZ)
        Éterické oleje  (CZ)
        Fotochemický materiál  (CZ)
        Špecializované chemické výrobky  (CZ)
        Rôzne chemické výrobky  (CZ)
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov  (CZ)
    Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku  (CZ)
        Stroje na spracovanie textu  (CZ)
        Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač  (CZ)
        Zariadenie poštových úradov  (CZ)
        Počítacie a účtovacie stroje  (CZ)
        Písacie stroje  (CZ)
        Magnetické karty  (CZ)
        Štítkovacie stroje  (CZ)
        Stroje na pečiatkovanie a vypisovanie šekov  (CZ)
        Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby  (CZ)
    Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  (CZ)
        Stroje na spracovanie údajov (hardvér)  (CZ)
        Zariadenia pre digitálnu kartografiu  (CZ)
        Zariadenia súvisiace s počítačmi  (CZ)
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie  (CZ)
    Elektromotory, generátory a transformátory  (CZ)
        Elektromotory  (CZ)
        Generátory  (CZ)
        Alternátory  (CZ)
        Chladiace veže  (CZ)
        Stabilizátory prúdu pre výbojky  (CZ)
        Časti elektromotorov, generátorov a transformátorov  (CZ)
        Transformátory  (CZ)
    Rozvod elektriny a regulačné prístroje  (CZ)
        Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov  (CZ)
        Komponenty elektrických obvodov  (CZ)
        Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov  (CZ)
    Izolované drôty alebo káble  (CZ)
        Hlavné vedenie  (CZ)
        Elektrické rozvodné káble  (CZ)
        Koaxiálne káble  (CZ)
        Príslušenstvo izolovaných káblov  (CZ)
        Elektrické vodiče na prenos údajov a reguláciu/riadenie  (CZ)
    Akumulátory, galvanické články a batérie  (CZ)
        Galvanické články  (CZ)
        Galvanické batérie  (CZ)
        Elektrické akumulátory  (CZ)
        Batérie  (CZ)
    Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  (CZ)
        Elektrónky (elektrické katódové lampy)  (CZ)
        Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim  (CZ)
        Časti lámp a osvetľovacích zariadení  (CZ)
    Elektrické zariadenia a prístroje  (CZ)
        Elektrické zariadenia pre motory a vozidlá  (CZ)
        Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia  (CZ)
        Magnety  (CZ)
        Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami  (CZ)
        Izolačné príslušenstvo  (CZ)
        Uhlíkové elektródy  (CZ)
        Elektrické časti strojov alebo prístrojov  (CZ)
        Elektropotreby a príslušenstvo  (CZ)
    Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby  (CZ)
        Elektronické zariadenia  (CZ)
        Elektromechanické zariadenia  (CZ)
        Elektrotechnické zariadenia  (CZ)
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia  (CZ)
    Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie  (CZ)
        Vysielacie prístroje  (CZ)
        Prístroj na vysielanie televízneho signálu bez prijímača  (CZ)
        Prístroj na vysielanie rádiového signálu s prijímačom  (CZ)
        Televízne kamery  (CZ)
        Mobilné telefóny  (CZ)
        Zariadenie na prenos údajov  (CZ)
        Digitálne prenosové prístroje  (CZ)
    Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu  (CZ)
        Rozhlasové prijímače  (CZ)
        Televízne a audiovizuálne zariadenia  (CZ)
        Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu  (CZ)
        Mikrofóny a reproduktory  (CZ)
        Časti zvukových zariadení a videozariadení  (CZ)
        Dorozumievacie zariadenia typu intercom  (CZ)
    Siete  (CZ)
        Lokálne siete (LAN)  (CZ)
        Sieťové zariadenia  (CZ)
        Sieť WAN  (CZ)
        Telemetrické a koncové zariadenia  (CZ)
    Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  (CZ)
        Bezdrôtový telekomunikačný systém  (CZ)
        Telekomunikačné káble a zariadenia  (CZ)
        Komunikačné zariadenia týkajúce sa satelitného prenosu  (CZ)
        Rozvádzače  (CZ)
        Telefonické zariadenia  (CZ)
        Materiály z optických vlákien  (CZ)
        Komunikačné zariadenia  (CZ)
        Dátové zariadenia  (CZ)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti  (CZ)
    Zdravotnícke vybavenie  (CZ)
        Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely  (CZ)
        Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje  (CZ)
        Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie  (CZ)
        Zdravotnícky spotrebný materiál  (CZ)
        Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu  (CZ)
        Operačná technika  (CZ)
        Anestézia a resuscitácia  (CZ)
        Funkčná podpora  (CZ)
        Rôzne lekárske zariadenia a výrobky  (CZ)
    Farmaceutické výrobky  (CZ)
        Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu  (CZ)
        Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém  (CZ)
        Liečivá pre dermatológiu a muskuloskeletálny systém  (CZ)
        Liečivá pre močovopohlavný systém  (CZ)
        Všeobecné antiinfekčné látky na systémové ...  (CZ)
        Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány  (CZ)
        Liečivá pre dýchací systém  (CZ)
        Farmaceutické potreby  (CZ)
        Rôzne liečivá  (CZ)
    Predmety osobnej starostlivosti  (CZ)
        Parfumy, toaletné predmety a kondómy  (CZ)
        Britvy a súpravy na manikúru alebo pedikúru  (CZ)
        Výrobky na starostlivosť o oči a korekčné šošovky  (CZ)
        Výrobky na starostlivosť o ruky a nechty  (CZ)
        Výrobky na starostlivosť o dojčatá  (CZ)
        Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky  (CZ)
        Papierové hygienické výrobky  (CZ)
        Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar  (CZ)
    Zariadenia a spotrebný materiál používané v pitevniach a márniciach  (CZ)
        Nástroje a spotrebný materiál používané pri patologickom rozbore  (CZ)
        Pitevné prístroje a spotrebný tovar  (CZ)
        Pitevný nábytok  (CZ)
        Zariadenia a spotrebný materiál na prepravu a uchovávanie tiel  (CZ)
        Klinické forézne zariadenia a spotrebný tovar  (CZ)
        Balzamovacie zariadenia a spotrebný tovar  (CZ)
        Zariadenia a spotrebný tovar pre márnice  (CZ)
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  (CZ)
    Motorové vozidlá  (CZ)
        Osobné automobily  (CZ)
        Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb  (CZ)
        Motorové vozidlá na prepravu tovaru  (CZ)
        Ťažkotonážne motorové vozidlá  (CZ)
        Simulátory  (CZ)
    Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy  (CZ)
        Karosérie vozidiel  (CZ)
        Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery  (CZ)
    Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  (CZ)
        Motory a časti motorov  (CZ)
        Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich častí  (CZ)
        Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily  (CZ)
        Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž  (CZ)
        Sedadlá pre civilné lietadlá  (CZ)
        Sedadlá pre motorové vozidlá  (CZ)
        Príslušenstvo ťahačov/traktorov  (CZ)
    Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky  (CZ)
        Motocykle  (CZ)
        Motorové skútre a bicykle s prídavným motorom  (CZ)
        Bicykle  (CZ)
    Lode a člny  (CZ)
        Lode  (CZ)
        Člny  (CZ)
    Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti  (CZ)
        Železničné lokomotívy a tendre  (CZ)
        Železničný a električkový vozňový park  (CZ)
        Časti železničných alebo električkových ...  (CZ)
        Automatické prvky  (CZ)
    Lietadlá a kozmické lode  (CZ)
        Vrtuľníky, lietadlá, kozmické lode a iné motorové lietadlá  (CZ)
        Balóny, riaditeľné vzducholode a iné bezmotorové lietadlá  (CZ)
        Časti lietadiel, vesmírnych lodí a vrtuľníkov  (CZ)
        Zariadenia lietadiel alebo kozmických lodí, trenažérov, simulátorov a súvisiace časti  (CZ)
    Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  (CZ)
        Káry ťahané koňom alebo ručne, iné ...  (CZ)
        Cestné príslušenstvo  (CZ)
        Námorné zariadenia  (CZ)
        Železničné zariadenia  (CZ)
        Nosné zariadenia  (CZ)
        Zariadenia letísk  (CZ)
        Zariadenia na sledovanie premávky  (CZ)
        Cestovné lístky  (CZ)
        Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné zariadenia  (CZ)
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie  (CZ)
    Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  (CZ)
        Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie  (CZ)
        Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia  (CZ)
    Policajný výstroj  (CZ)
        Terče na nácvik streľby  (CZ)
        Výstroj na potláčanie nepokojov  (CZ)
        Putá  (CZ)
        Sirény  (CZ)
        Odpudzovač psích útokov  (CZ)
        Policajné značky  (CZ)
    Zbrane, munícia a súvisiace časti  (CZ)
        Rôzne zbrane  (CZ)
        Strelné zbrane  (CZ)
        Munícia  (CZ)
        Časti strelných zbraní a munície  (CZ)
    Vojenské vozidlá a súvisiace časti  (CZ)
        Obrnené vojenské vozidlá  (CZ)
        Časti vojenských vozidiel  (CZ)
    Vojnové lode a súvisiace časti  (CZ)
        Vojnové lode  (CZ)
        Časti vojnových lodí  (CZ)
    Vojenské lietadlá, rakety a kozmické lode  (CZ)
        Vojenské lietadlá  (CZ)
        Strely  (CZ)
        Vojenské kozmické lode  (CZ)
        Časti vojenských leteckých a vesmírnych zariadení  (CZ)
    Vojenské elektronické systémy  (CZ)
        Veliace, riadiace, komunikačné a počítačové systémy  (CZ)
        Spravodajstvo, sledovanie, určovanie cieľov a prieskum  (CZ)
        Elektronické vojenské systémy a protiopatrenia  (CZ)
        Bojové simulátory  (CZ)
    Individuálny a pomocný výstroj  (CZ)
        Individuálny výstroj  (CZ)
        Pomocný výstroj  (CZ)
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo  (CZ)
    Hudobné nástroje a ich časti  (CZ)
        Hudobné nástroje  (CZ)
        Časti a príslušenstvo hudobných nástrojov  (CZ)
    Športový tovar a výbava  (CZ)
        Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku  (CZ)
        Výbava do telocvične  (CZ)
        Boxerský výstroj  (CZ)
        Výstroj na fitnes  (CZ)
        Vybavenie na vonkajšie a halové športy  (CZ)
        Terčové a stolové hry a vybavenie  (CZ)
        Vybavenie na golf a bowling  (CZ)
        Strojové vybavenie alebo prístroje na voľný čas  (CZ)
    Hry a hračky; lunaparky  (CZ)
        Bábiky  (CZ)
        Hračky  (CZ)
        Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo spoločenské hry  (CZ)
        Automaty na hazardné hry  (CZ)
    Potreby pre umeleckých remeselníkov a maliarov  (CZ)
        Potreby pre umeleckých remeselníkov  (CZ)
        Potreby pre maliarov  (CZ)
Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)  (CZ)
    Navigačné a meteorologické nástroje  (CZ)
        Navigačné prístroje  (CZ)
        Meteorologické prístroje  (CZ)
    Geologické a geofyzikálne prístroje  (CZ)
        Geologické kompasy  (CZ)
        Geologické prieskumné prístroje  (CZ)
        Elektromagnetické geofyzikálne prístroje  (CZ)
        Geofyzikálne prístroje na meranie gravitácie  (CZ)
        Geofyzikálne prístroje na meranie indukovanej polarizácie IP  (CZ)
        Magnetometrické geofyzikálne prístroje  (CZ)
        Geofyzikálne prístroje na meranie odporu  (CZ)
        Gravimetre  (CZ)
        Prieskumné, hydrografické, oceánografické a hydrologické nástroje a prístroje  (CZ)
    Meracie prístroje  (CZ)
        Presné váhy  (CZ)
        Kresliace (rysovacie) stoly  (CZ)
        Ručné nástroje na meranie dĺžky  (CZ)
        Nástroje na meranie množstva  (CZ)
    Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  (CZ)
        Meracie nástroje  (CZ)
        Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov  (CZ)
        Prístroje na detekciu a rozbory  (CZ)
    Kontrolné a testovacie prístroje  (CZ)
        Mikroskopy  (CZ)
        Skenery  (CZ)
        Difrakčný prístroj  (CZ)
        Testovacie a meracie stroje a prístroje  (CZ)
        Merače  (CZ)
        Počítače výrobkov  (CZ)
        Regulačné a kontrolné zariadenia a prístroje  (CZ)
        Nelekárske zariadenia založené na využití rôzneho druhu žiarenia  (CZ)
    Optické nástroje  (CZ)
        Polarizačný materiál  (CZ)
        Astronomické a optické prístroje  (CZ)
        Zariadenia s tekutými kryštálmi  (CZ)
        Fotografické zariadenia  (CZ)
    Registračné hodiny a podobné, parkovacie hodiny  (CZ)
        Registračné hodiny  (CZ)
        Záznamové hodiny  (CZ)
        Parkovacie hodiny  (CZ)
        Časovače procesov  (CZ)
        Časové spínače  (CZ)
    Vybavenie na riadenie priemyselných procesov a na diaľkové ovládanie  (CZ)
        Zariadenia na riadenie priemyselných procesov  (CZ)
        Diaľkové ovládanie  (CZ)
    Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  (CZ)
        Vybavenie na monitorovanie a testovanie hygieny  (CZ)
        Vybavenie na kontrolu osiva a krmiva  (CZ)
        Prístroje na meranie vlhkosti  (CZ)
        Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia  (CZ)
        Zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR)  (CZ)
        Alkoholový imobilizér zapaľovania  (CZ)
        Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor  (CZ)
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a ...  (CZ)
    Nábytok  (CZ)
        Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti  (CZ)
        Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice  (CZ)
        Kancelársky nábytok  (CZ)
        Nábytok pre domácnosť  (CZ)
        Rôzny nábytok a vybavenie  (CZ)
        Školský nábytok  (CZ)
        Nábytok do predajní  (CZ)
        Laboratórny nábytok  (CZ)
        Tapetový papier a iné krycie materiály  (CZ)
    Zariadenie interiéru  (CZ)
        Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia  (CZ)
        Špeciálne výrobky  (CZ)
        Príbor  (CZ)
        Odkladače a vybavenie pracovných stolov  (CZ)
        Náboženské predmety  (CZ)
        Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov  (CZ)
    Rôzne zariadenia  (CZ)
        Zariadenia hromadného stravovania  (CZ)
        Zariadenia na dezinfekciu  (CZ)
        Zariadenia plynofikačnej siete  (CZ)
        Zariadenie čistiarní odpadových vôd  (CZ)
        Utesňovacie/ciachovacie zariadenia  (CZ)
        Vodoinštalácie  (CZ)
    Textilné výrobky  (CZ)
        Textilné výrobky pre domácnosť  (CZ)
        Textilné výrobky z umelých vlákien  (CZ)
        Koberce, rohože a predložky  (CZ)
        Rôzne laná, povrazy, šnúry a sieťovina  (CZ)
        Netkané výrobky  (CZ)
        Rôzne textilné výrobky  (CZ)
    Spotrebiče pre domácnosť  (CZ)
        Elektrické prístroje pre domácnosť  (CZ)
        Neelektrické prístroje pre domácnosť  (CZ)
    Čistiace a leštiace výrobky  (CZ)
        Vonné látky a vosky  (CZ)
        Organické povrchovo aktívne prostriedky  (CZ)
        Čistiace výrobky  (CZ)
Zachytená a vyčistená voda  (CZ)
    Prírodná voda  (CZ)
        Pitná voda  (CZ)
        Nepitná voda  (CZ)
Priemyselné mechanizmy  (CZ)
    Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  (CZ)
        Turbíny a motory  (CZ)
        Čerpadlá a kompresory  (CZ)
        Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo  (CZ)
        Prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia  (CZ)
        Jadrové reaktory a ich časti  (CZ)
        Zariadenia kotolní  (CZ)
    Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti  (CZ)
        Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku  (CZ)
        Časti zariadení na spracovanie potravín, nápojov a tabaku  (CZ)
    Priemyselné alebo laboratórne pece, spaľovacie pece a rúry (na pečenie)  (CZ)
        Pecné horáky  (CZ)
        Pece na spaľovanie odpadu  (CZ)
        Taviace pece  (CZ)
        Iné ako domáce rúry (na pečenie)  (CZ)
        Kremačné pece  (CZ)
        Časti pecných horákov, pecí alebo rúr (na pečenie)  (CZ)
    Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  (CZ)
        Zdvižné a manipulačné zariadenia  (CZ)
        Korčeky, lopaty, drapáky a upínadlá pre žeriavy alebo rýpadlá  (CZ)
    Chladiace a ventilačné zariadenia  (CZ)
        Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace zariadenia a filtračné stroje  (CZ)
        Ventilačné zariadenia  (CZ)
        Časti chladiacich a mraziacich zariadení a tepelných čerpadiel  (CZ)
    Obrábacie stroje  (CZ)
        Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie centrá (strediská)  (CZ)
        Sústruhy, vŕtačky a frézovačky  (CZ)
        Kovoobrábacie stroje  (CZ)
        Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov  (CZ)
        Pneumatické alebo motorové ručné nástroje  (CZ)
        Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a ...  (CZ)
        Časti a príslušenstvo obrábacích strojov  (CZ)
    Zariadenia na výrobu textilu, odevov a kože  (CZ)
        Zariadenia na výrobu textilu  (CZ)
        Časti strojového zariadenia na výrobu textilu a odevov  (CZ)
    Strojové zariadenie na výrobu papiera alebo lepenky  (CZ)
        Časti strojového zariadenia na výrobu papiera alebo lepenky  (CZ)
    Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely  (CZ)
        Destilačné, filtračné alebo rektifikačné prístroje  (CZ)
        Stroje na čistenie fliaš, stroje na balenie, váženie a rozprašovanie  (CZ)
        Odstredivky, mangle alebo predajné automaty  (CZ)
        Stroje na tepelné spracovanie materiálov  (CZ)
        Časti univerzálnych strojov  (CZ)
        Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a ...  (CZ)
        Časti umývačiek riadu a strojov na čistenie, plnenie, balenie alebo poťahovanie  (CZ)
        Generátory plynu  (CZ)
        Rôzne špeciálne strojové zariadenia  (CZ)
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia  (CZ)
    Ťažobné zariadenia  (CZ)
        Rezacie stroje na uhlie alebo horninu a raziace stroje a stroje na hĺbenie (vŕtanie) a prehlbovanie  (CZ)
        Vŕtacie zariadenie  (CZ)
        Mobilné opory banského nadložia na hydraulický pohon  (CZ)
    Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace časti  (CZ)
        Stroje na terénne úpravy  (CZ)
        Zrovnávače (grejdery) a vyrovnávače  (CZ)
        Škrabače (skrejpery)  (CZ)
        Pneumatické ubíjadlá  (CZ)
        Čelné lopatové nakladače  (CZ)
        Mechanické lopaty, rýpadlá (exkavátory) a lopatové nakladače a banské mechanizmy  (CZ)
    Stavebné stroje a zariadenia  (CZ)
        Mechanizmy pozemného staviteľstva  (CZ)
        Stavebné zariadenia  (CZ)
    Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie zlievarenských foriem  (CZ)
        Mechanizmy na spracovanie hornín  (CZ)
        Stroje na tvarovanie odlievacích foriem  (CZ)
    Pásové vozidlá  (CZ)
    Časti zariadení na hlbinnú a povrchovú ťažbu a stavebníctvo  (CZ)
        Časti hĺbiacich strojov  (CZ)
        Časti zariadení na spracovanie nerastov  (CZ)
        Časti hĺbiacich zariadení  (CZ)
        Časti zariadení na zemné práce  (CZ)
    Metalurgické zariadenia/stroje a súvisiace časti  (CZ)
        Zariadenia/stroje na valcovanie kovov  (CZ)
        Odlievacie stroje  (CZ)
    Dielenské zariadenia  (CZ)
        Zariadenia na opracovanie dreva  (CZ)
        Zariadenia na výrobu obuvi  (CZ)
        Mechanické náradie  (CZ)
        Kováčske zariadenia  (CZ)
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)  (CZ)
    Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  (CZ)
        Konštrukčné materiály  (CZ)
        Hlavná stoka  (CZ)
        Výrobky príbuzné stavebným materiálom  (CZ)
        Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky  (CZ)
        Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so stavebnými materiálmi  (CZ)
        Rôzne stavebné materiály  (CZ)
    Konštrukčné výrobky  (CZ)
        Konštrukcie a časti konštrukcií  (CZ)
        Výrobky stavebného stolárstva  (CZ)
        Výrobky stavebného tesárstva  (CZ)
    Káble, drôty a súvisiace výrobky  (CZ)
        Drôtené výrobky  (CZ)
        Káble a súvisiace výrobky  (CZ)
        Tyče, prúty, drôty a profily používané v stavebníctve  (CZ)
    Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  (CZ)
        Predmety do kúpeľní a kuchýň  (CZ)
        Výrobky používané v stavebníctve  (CZ)
        Opancierovanie  (CZ)
        Ložiská  (CZ)
        Mäkká oceľ  (CZ)
        Vzpery a banské stojky  (CZ)
        Výrobky z liatiny  (CZ)
        Rôzne zariadenia požiarnej ochrany  (CZ)
    Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny  (CZ)
        Nástroje  (CZ)
        Zámky, kľúče a pánty  (CZ)
        Upínadlá/spony  (CZ)
        Reťaze  (CZ)
        Pružiny  (CZ)
    Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly ústredného kúrenia  (CZ)
        Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby  (CZ)
        Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti  (CZ)
    Náterové farby, laky a tmely  (CZ)
        Náterové farby  (CZ)
        Laky  (CZ)
        Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá  (CZ)
    Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a bridlica  (CZ)
        Kameň na konštrukcie  (CZ)
        Vápenec, sadrovec a krieda  (CZ)
        Bridlica  (CZ)
Stavebné práce  (CZ)
    Príprava staveniska  (CZ)
        Búranie budov a demolačné práce a zemné práce  (CZ)
        Prieskumné vrty a vrtné práce  (CZ)
    Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb  (CZ)
        Stavebné práce na stavbe budov  (CZ)
        Inžinierske práce a stavebné práce  (CZ)
        Stavebné práce na stavbe diaľkových ...  (CZ)
        Výstavba vodných diel  (CZ)
        Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov súvisiacich s ropným a plynárenským priemyslom  (CZ)
        Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce  (CZ)
    Stavebno-inštalačné práce  (CZ)
        Elektroinštalačné práce  (CZ)
        Izolačné práce  (CZ)
        Kanalizačné a sanitárne práce  (CZ)
        Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení  (CZ)
        Mechanické inštalácie  (CZ)
    Kompletizačné (dokončovacie) práce  (CZ)
        Omietkarské práce  (CZ)
        Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov  (CZ)
        Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín  (CZ)
        Maliarske, natieračské a sklenárske práce  (CZ)
        Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov  (CZ)
    Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou  (CZ)
        Prenájom žeriavov s obsluhou  (CZ)
        Prenájom zariadení na zemné práce s obsluhou  (CZ)
Softvérové balíky a informačné systémy  (CZ)
    Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  (CZ)
        Softvérový balík pre miesto predaja (POS)  (CZ)
        Softvérový balík na riadenie letu  (CZ)
        Softvérový balík na pozemnú podporu a skúšky v letectve  (CZ)
        Softvérový balík na riadenie železničnej dopravy  (CZ)
        Softvérový balík na riadenie priemyselných odvetví  (CZ)
        Knižničný softvérový balík  (CZ)
        Softvérový balík na kontrolu súladu  (CZ)
        Softvérový balík pre zdravotníctvo  (CZ)
        Softvérový balík pre oblasť vzdelávania  (CZ)
    Softvérový balík na vytváranie sietí, pre internet a intranet  (CZ)
        Softvérový balík na vytváranie sietí  (CZ)
        Softvérový balík pre internet a intranet  (CZ)
    Softvérový balík na vytváranie dokumentov, ...  (CZ)
        Softvérový balík na vytváranie dokumentov  (CZ)
        Softvérové programy na kreslenie a na vytváranie obrázkov  (CZ)
        Softvérový balík na vytváranie harmonogramov a na zlepšovanie produktivity  (CZ)
    Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné podnikanie  (CZ)
        Softvérový balík na riadenie investícií a spracovanie daní  (CZ)
        Softvérový balík na správu zariadení a súbor balíkov softvéru  (CZ)
        Softvérový balík na riadenie zásob  (CZ)
        Softvérový balík na finančnú analýzu a pre účtovníctvo  (CZ)
        Softvérový balík pre časové účtovníctvo a ľudské zdroje  (CZ)
        Analytický, vedecký, matematický a prognostický softvérový balík  (CZ)
        Softvérový balík pre aukcie  (CZ)
        Softvérový balík pre predaj, marketing a business intelligence  (CZ)
        Softvérový balík na obstarávanie  (CZ)
    Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá  (CZ)
        Softvérový balík na komunikáciu  (CZ)
        Multimediálny softvérový balík  (CZ)
    Databázový a operačný softvérový balík  (CZ)
        Databázové systémy  (CZ)
        Operačné systémy  (CZ)
    Obslužné programy softvérových balíkov  (CZ)
        Softvérový balík na zálohovanie a obnovu  (CZ)
        Softvérový balík na vytváranie čiarových kódov  (CZ)
        Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti  (CZ)
        Softvérový balík na cudzojazyčný preklad  (CZ)
        Softvérový balík na ukladanie na archivačné médiá  (CZ)
        Softvérový balík na ochranu pred vírusmi  (CZ)
        Softvérový balík všeobecných obslužných programov a obslužných programov na kompresiu dát a tlač  (CZ)
        Softvérový balík na riadenie systémov, archivácie a obsahu  (CZ)
        Softvérový balík na kontrolu verzií  (CZ)
    Informačné systémy a servery  (CZ)
        Informačné systémy  (CZ)
        Servery  (CZ)
    Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  (CZ)
        Softvérový balík pre počítačové hry, rodinné tituly a šetriče obrazoviek  (CZ)
        Softvérový balík na automatizáciu kancelárskych prác  (CZ)
        Softvérový balík na školenie (výcvik) a zábavu  (CZ)
        Softvérový balík na navrhovanie vzorov a kalendárov  (CZ)
        Systémy na lokalizáciu lodí a systémy pre verejný rozhlas  (CZ)
        Softvérový balík pre ovládače a systémy  (CZ)
        Softvérový balík na tlač  (CZ)
        Programovacie jazyky a nástroje  (CZ)
        Softvérový balík pre tabuľkové procesory a doplnky  (CZ)
Opravárske a údržbárske služby  (CZ)
    Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie  (CZ)
        Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie  (CZ)
        Demolácia vozidiel  (CZ)
    Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel, železníc, ciest a námorného loďstva  (CZ)
        Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel a iných zariadení  (CZ)
        Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení  (CZ)
        Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení  (CZ)
        Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa námorného loďstva a iných zariadení  (CZ)
    Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce ...  (CZ)
        Údržba a opravy kancelárskych strojov  (CZ)
        Opravy a údržba osobných počítačov  (CZ)
        Údržba telekomunikačných zariadení  (CZ)
        Opravy a údržba audiovizuálnych a optických zariadení  (CZ)
    Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  (CZ)
        Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov  (CZ)
        Opravy a údržba lekárskych a chirurgických zariadení  (CZ)
        Opravy a údržba presných zariadení  (CZ)
    Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob a strojov  (CZ)
        Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob  (CZ)
        Opravy a údržba strojov  (CZ)
    Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a ochranných materiálov  (CZ)
        Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení  (CZ)
        Služby na opravu a údržbu strelných zbraní a munície  (CZ)
        Služby na opravu a údržbu vojenských vozidiel  (CZ)
        Služby na opravu a údržbu vojenských lodí  (CZ)
        Služby na opravu a údržbu vojenských lietadiel, rakiet a vesmírnych lodí  (CZ)
        Služby na opravu a údržbu vojenských elektronických systémov  (CZ)
    Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  (CZ)
        Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov  (CZ)
        Opravy a údržba ústredného kúrenia  (CZ)
        Opravy a údržba chladiacich zostáv  (CZ)
        Opravy a údržba pohyblivých schodov  (CZ)
        Opravy a údržba výťahov  (CZ)
        Opravy a údržba verejných záchodov  (CZ)
    Rôzne opravárske a údržbárske služby  (CZ)
        Oprava šperkov  (CZ)
        Oprava osobných kožených predmetov  (CZ)
        Oprava odevov a textilu  (CZ)
        Opravy a údržba zbraní a zbraňových systémov  (CZ)
        Opravy a údržba nábytku  (CZ)
        Opravy a údržba hudobných nástrojov  (CZ)
        Opravy a údržba zariadenia ihrísk  (CZ)
        Opravy a údržba zariadenia hotelov a reštaurácií  (CZ)
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  (CZ)
    Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  (CZ)
        Inštalácia elektrických zariadení  (CZ)
        Inštalácia mechanických zariadení  (CZ)
        Inštalácia parných generátorov, turbín, kompresorov a horákov  (CZ)
        Montáž motorov  (CZ)
    Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a navigačných zariadení  (CZ)
        Inštalácia meracích zariadení  (CZ)
        Inštalácia kontrolných zariadení  (CZ)
        Inštalácia skúšobných zariadení  (CZ)
        Inštalácia navigačných zariadení  (CZ)
    Inštalácia komunikačných zariadení  (CZ)
        Inštalácia rozhlasových, televíznych, zvukových a videozariadení  (CZ)
        Inštalácia rozhlasových a televíznych vysielačov  (CZ)
        Inštalácia rádiotelefonických prístrojov  (CZ)
        Inštalácia drôtových telefonických zariadení  (CZ)
        Inštalácia drôtových telegrafických zariadení  (CZ)
    Inštalácia lekárskych a chirurgických zariadení  (CZ)
        Inštalácia lekárskych zariadení  (CZ)
        Inštalácia chirurgických zariadení  (CZ)
        Inštalácia laboratórnych zariadení  (CZ)
    Inštalácia strojov a zariadení  (CZ)
        Inštalácia univerzálnych strojov a zariadení  (CZ)
        Inštalácia poľnohospodárskych a lesníckych strojov  (CZ)
        Inštalácia obrábacích strojov  (CZ)
        Inštalácia špeciálnych strojov a zariadení  (CZ)
        Inštalácia zbraňových systémov  (CZ)
    Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia  (CZ)
        Inštalácia počítačov a zariadení na spracovanie informácií  (CZ)
        Inštalácia kancelárskeho vybavenia  (CZ)
    Služby na inštalovanie zariadení protipožiarnej ochrany  (CZ)
    Inštalácia kovových kontajnerov  (CZ)
        Inštalácia cisterien  (CZ)
        Inštalácia nádrží  (CZ)
    Služby na inštalovanie navádzacích a riadiacich systémov  (CZ)
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  (CZ)
    Hotelové služby  (CZ)
        Hotelové ubytovacie služby  (CZ)
        Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch  (CZ)
        Iné hotelové služby  (CZ)
    Kempingy, táboriská a iné nehotelové ubytovanie  (CZ)
        Služby poskytované v mládežníckych ubytovniach (internátoch)  (CZ)
        Služby poskytované v kempingoch  (CZ)
        Služby poskytované v dovolenkových strediskách a dovolenkových domoch  (CZ)
        Krátkodobý prenájom zariadeného ubytovania (krátkodobé ubytovacie služby v zariadených prenájmoch)  (CZ)
        Služby poskytované v lôžkových vozňoch  (CZ)
        Služby spojené s poskytovaním nocľahu a raňajok  (CZ)
    Reštauračné služby a podávanie jedál  (CZ)
        Čašnícke služby v reštauráciách  (CZ)
        Služby spojené s podávaním jedál  (CZ)
        Bufetové služby  (CZ)
    Služby spojené s podávaním nápojov  (CZ)
        Správa barov  (CZ)
    Služby jedální a hromadného stravovania  (CZ)
        Služby podnikových a školských jedální  (CZ)
        Služby hromadného stravovania  (CZ)
    Maloobchodné služby  (CZ)
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  (CZ)
    Služby cestnej dopravy  (CZ)
        Taxislužba  (CZ)
        Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely  (CZ)
        Nepravidelná osobná doprava  (CZ)
        Osobná doprava vozidlami ťahanými zvieratami  (CZ)
        Cestná doprava poštových zásielok  (CZ)
        Požičiavanie vozidiel na osobnú dopravu s vodičom  (CZ)
        Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom  (CZ)
    Služby železničnej dopravy  (CZ)
        Služby verejnej železničnej dopravy  (CZ)
        Železničná doprava pošty  (CZ)
    Potrubná doprava  (CZ)
    Letecké dopravné služby  (CZ)
        Pravidelné letecké dopravné služby  (CZ)
        Nepravidelné letecké dopravné služby  (CZ)
        Letecké a súvisiace služby  (CZ)
    Kozmická doprava  (CZ)
        Služby na vypúšťanie družíc  (CZ)
        Služby týkajúce sa experimentálneho užitočného zaťaženia  (CZ)
    Vodná doprava  (CZ)
        Doprava trajektom  (CZ)
        Vodná doprava poštových zásielok  (CZ)
        Kladenie káblov z lode  (CZ)
        Špedičné operácie  (CZ)
        Prenájom zariadení na vodnú dopravu s posádkou  (CZ)
Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií  (CZ)
    Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  (CZ)
        Manipulácia s nákladom  (CZ)
        Skladovanie a vyhľadávanie  (CZ)
    Služby cestovných kancelárií, cestovných dopravcov a služby na pomoc turistom  (CZ)
        Služby cestovných kancelárií a podobné služby  (CZ)
        Služby dopravných agentúr  (CZ)
    Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú dopravu  (CZ)
        Pomocné služby pre suchozemskú dopravu  (CZ)
        Pomocné služby pre vodnú dopravu  (CZ)
        Pomocné služby leteckej dopravy  (CZ)
Poštové a telekomunikačné služby  (CZ)
    Poštové a doručovateľské služby  (CZ)
        Poštové služby  (CZ)
        Doručovateľské služby  (CZ)
    Telekomunikačné služby  (CZ)
        Telefónne služby a prenos údajov  (CZ)
        Telekomunikačné služby okrem telefónnych a prenosu údajov  (CZ)
Verejné služby  (CZ)
    Rozvod vody a súvisiace služby  (CZ)
        Rozvod vody  (CZ)
        Prevádzka úpravní vody  (CZ)
        Prevádzka vodovodov  (CZ)
    Rozvod plynu a súvisiace služby  (CZ)
        Rozvod plynu  (CZ)
    Rozvod elektriny a súvisiace služby  (CZ)
        Rozvod elektriny  (CZ)
        Prevádzka elektrických inštalácií  (CZ)
    Zásobovanie a rozvod iných druhov energie  (CZ)
        Prevádzka elektrární  (CZ)
    Odčítanie údajov z meracích prístrojov  (CZ)
Finančné a poisťovacie služby  (CZ)
    Bankové a investičné služby  (CZ)
        Bankové služby  (CZ)
        Služby investičného bankovníctva a príbuzné služby  (CZ)
        Sprostredkovanie predaja cenných papierov a komodít a súvisiace služby  (CZ)
        Správa portfólií  (CZ)
        Správa finančných trhov  (CZ)
        Služby na správu majetku a úschovu cenných papierov  (CZ)
        Služby týkajúce finančného poradenstva, spracovania finančných transakcií a klíringových ústavov  (CZ)
        Zmenárenské služby  (CZ)
        Sprostredkovanie pôžičiek  (CZ)
    Poisťovacie a dôchodkové služby  (CZ)
        Poisťovacie služby  (CZ)
        Dôchodkové služby  (CZ)
    Pokladničné služby  (CZ)
    Zaistenie  (CZ)
        Zaistenie (životné poistenie)  (CZ)
        Zaistenie (úrazové a nemocenské poistenie)  (CZ)
Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)  (CZ)
    Realitné služby s vlastnými nehnuteľnosťami  (CZ)
        Výstavba nehnuteľností  (CZ)
        Nákup a predaj nehnuteľností  (CZ)
        Prenájom vlastných nehnuteľností  (CZ)
    Prenájom alebo lízing vlastných nehnuteľností  (CZ)
        Prenájom alebo lízing obytných nehnuteľností  (CZ)
        Prenájom alebo lízing neobytných nehnuteľností  (CZ)
    Služby realitných agentúr na základe honoráru alebo zmluvy  (CZ)
        Prenájom alebo predaj budov  (CZ)
        Prenájom alebo predaj pozemkov  (CZ)
        Služby realitných kancelárií pri správe nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy  (CZ)
        Spoločné užívanie objektov na základe časového rozvrhu (periodické služby)  (CZ)
Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby  (CZ)
    Architektonické a súvisiace služby  (CZ)
        Poradenské architektonické služby  (CZ)
        Návrhárske a architektonické služby  (CZ)
        Usporadúvanie architektonických súťaží návrhov  (CZ)
        Architektonické, inžinierske a plánovacie služby  (CZ)
        Architektonické a inžinierske služby a dozor  (CZ)
    Inžinierske služby  (CZ)
        Poradenský inžiniering a stavebné služby  (CZ)
        Inžinierske projektovanie  (CZ)
        Rôzne inžinierske služby  (CZ)
        Integrované (jednotné) inžinierske služby  (CZ)
        Inžiniersko-vedecké a technické služby  (CZ)
    Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby  (CZ)
        Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie)  (CZ)
        Územné architektonické služby  (CZ)
    Služby týkajúce sa výstavby  (CZ)
        Prieskum staveniska  (CZ)
        Stavebný dozor  (CZ)
        Stavebné poradenské služby  (CZ)
        Riadenie výstavby  (CZ)
        Kováčske služby  (CZ)
    Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva  (CZ)
        Skúšky a analýzy zloženia a čistoty  (CZ)
        Analytické služby  (CZ)
        Technická inšpekcia a skúšanie  (CZ)
    Monitorovacie a kontrolné skúšky  (CZ)
        Služby týkajúce sa priemyselnej inšpekcie  (CZ)
    Konzultačné služby v oblasti dodávky vody a v oblasti odpadu  (CZ)
    Laboratórne služby  (CZ)
Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora  (CZ)
    Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo)  (CZ)
        Poradenstvo na výber hardvéru  (CZ)
        Poradenstvo pri obnove hardvéru po havárii (poruche)  (CZ)
        Poradenstvo pri plánovaní počítačového pracoviska  (CZ)
        Poradenstvo pri preberacích skúškach počítačového hardvéru  (CZ)
        Poradenstvo pre audit počítačov a hardvérové poradenstvo  (CZ)
    Programovanie softvéru a poradenstvo  (CZ)
        Programovanie softvérových balíkov  (CZ)
        Systémové a technické poradenstvo  (CZ)
        Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku)  (CZ)
        Systémové analýzy a programovanie  (CZ)
        Služby týkajúce sa podpory systému  (CZ)
        Služby súvisiace so softvérom  (CZ)
    Dátové služby  (CZ)
        Spracovanie údajov  (CZ)
        Databázové služby  (CZ)
        Služby na štandardizáciu a klasifikáciu obsahu a dát  (CZ)
    Internetové služby  (CZ)
        Poskytovateľské služby  (CZ)
        Služby na vývoj internetu  (CZ)
    Služby súvisiace s počítačmi  (CZ)
        Služby súvisiace so správou počítačov  (CZ)
        Služby pri zdokonaľovaní (upgrade) počítačov  (CZ)
        Profesionálne služby súvisiace s počítačmi  (CZ)
    Počítačové podporné služby a poradenstvo  (CZ)
        Počítačové podporné služby  (CZ)
    Služby pre počítačové siete  (CZ)
        Služby pre lokálne siete LAN  (CZ)
        Služby pre siete typu WAN  (CZ)
    Služby týkajúce sa auditu a skúšania počítačov  (CZ)
        Služby pri audite počítačov  (CZ)
        Testovanie počítačov  (CZ)
    Služby týkajúce sa zálohovania počítačov a úpravy počítačov podľa katalógu  (CZ)
        Zálohovanie počítačov  (CZ)
        Úprava počítača podľa katalógu  (CZ)
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  (CZ)
    Výskum a experimentálny vývoj  (CZ)
        Výskum  (CZ)
        Experimentálny vývoj  (CZ)
    Poradenstvo pre výskum a vývoj  (CZ)
        Poradenské služby pre výskum  (CZ)
        Poradenské služby pre vývoj  (CZ)
    Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja  (CZ)
    Služby týkajúce sa výskumu a vývoja bezpečnostných a ochranných materiálov  (CZ)
        Vojenský výskum a technológie  (CZ)
        Predbežné štúdie uskutočniteľnosti a technologické predvádzanie  (CZ)
        Skúšanie a hodnotenie  (CZ)
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby  (CZ)
    Verejná správa  (CZ)
        Všeobecná verejná správa  (CZ)
        Agentúrne služby verejnej správy  (CZ)
        Podporné (vedľajšie) služby pre vládu  (CZ)
    Poskytovanie komunálnych služieb  (CZ)
        Zahraničné veci a iné služby  (CZ)
        Obrana  (CZ)
        Justičné služby  (CZ)
        Verejná bezpečnosť, právo a poriadok  (CZ)
        Služby požiarnych zborov a záchranné služby  (CZ)
    Služby povinného sociálneho zabezpečenia  (CZ)
        Služby týkajúce sa poskytovania dávok  (CZ)
        Dôchodkové programy pre štátnych zamestnancov  (CZ)
        Rodinné prídavky  (CZ)
        Detské prídavky  (CZ)
Služby súvisiace s ropným a plynárenskym priemyslom  (CZ)
    Profesionálne služby pre plynárenský priemysel  (CZ)
        Služby súvisiace s ťažbou plynu  (CZ)
        Potápačské služby súvisiace s ťažbou plynu  (CZ)
    Profesionálne služby pre ropný priemysel  (CZ)
        Služby súvisiace s ťažbou ropy  (CZ)
    Vŕtanie  (CZ)
        Vŕtanie súvisiace s ťažbou plynu  (CZ)
        Príbrežné vŕtanie  (CZ)
        Turbínové vŕtanie  (CZ)
        Jadrové vŕtanie  (CZ)
    Polohovanie vrtných súprav  (CZ)
        Výstuž vrtov a kladenie potrubí  (CZ)
        Cementovanie vrtov  (CZ)
        Hlbinné vŕtanie a výroba  (CZ)
        Karotáž (sondovanie) vrtov  (CZ)
        Riadenie vrtov  (CZ)
        Podporné služby pre vrty  (CZ)
        Skúšanie vrtov  (CZ)
        Kladenie potrubí  (CZ)
        Dokončovanie vrtov  (CZ)
    Pevninské a príbrežné služby  (CZ)
        Pevninské služby  (CZ)
        Príbrežné služby  (CZ)
        Banské služby  (CZ)
    Inšpekcia diaľkových potrubí  (CZ)
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva  (CZ)
    Poľnohospodárske služby  (CZ)
        Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou  (CZ)
        Kompostovanie  (CZ)
    Lesnícke služby  (CZ)
        Ťažba dreva  (CZ)
        Impregnácia stavebného dreva  (CZ)
        Služby súvisiace s lesníctvom  (CZ)
    Záhradnícke služby  (CZ)
        Výsadba a údržba zelených plôch  (CZ)
        Údržba športových ihrísk  (CZ)
        Výstavy kvetov  (CZ)
        Prerezávanie stromov a orezávanie živých plotov  (CZ)
    Zoologické služby  (CZ)
    Živočíšna výroba  (CZ)
        Chov zveri  (CZ)
    Poľovnícke služby  (CZ)
        Odchyt zveri  (CZ)
    Služby súvisiace s rybárstvom  (CZ)
    Služby v oblasti akvakultúry  (CZ)
        Služby v oblasti marikultúry  (CZ)
        Služby týkajúce sa chovu ustríc  (CZ)
        Služby týkajúce sa chovu mäkkýšov  (CZ)
        Služby týkajúce sa chovu morských rakov  (CZ)
        Služby týkajúce sa chovu rýb  (CZ)
    Služby v oblasti včelárstva  (CZ)
Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby  (CZ)
    Právne služby  (CZ)
        Právne poradenstvo a zastupovanie  (CZ)
        Poradenské služby v oblasti patentov a autorských práv  (CZ)
        Právna dokumentácia a overovanie  (CZ)
        Právne poradenstvo a informačné služby  (CZ)
    Účtovnícke, audítorské a finančné služby  (CZ)
        Účtovnícke a audítorské služby  (CZ)
        Finančné služby  (CZ)
    Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum verejnej mienky a štatistika  (CZ)
        Prieskum trhu  (CZ)
        Prieskum verejnej mienky  (CZ)
        Štatistické služby  (CZ)
        Reklamné a marketingové služby  (CZ)
    Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)  (CZ)
        Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia  (CZ)
        Služby súvisiace s riadením  (CZ)
        Služby v oblasti krízového manažmentu  (CZ)
    Pomocné kancelárske služby  (CZ)
        Služby cez telefón  (CZ)
        Reprografické služby  (CZ)
        Prekladateľské služby  (CZ)
        Tlmočnícke služby  (CZ)
        Prepisovacie služby, spracovanie textov a DTP služby  (CZ)
        Archivácia  (CZ)
        Zostavovanie zoznamov adresátov a poštové služby  (CZ)
    Náborové služby  (CZ)
        Umiestňovanie zamestnancov  (CZ)
        Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý  (CZ)
        Personálne služby okrem rozmiestňovania a zabezpečovania zamestnancov  (CZ)
    Pátracie a bezpečnostné služby  (CZ)
        Bezpečnostné služby  (CZ)
        Vyšetrovacie služby  (CZ)
    Tlačiarenské a príbuzné služby  (CZ)
        Tlačiarenské služby  (CZ)
        Služby súvisiace s tlačou  (CZ)
    Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  (CZ)
        Spravovanie majetku  (CZ)
        Balenie a súvisiace služby  (CZ)
        Služby špecializovaných návrhárov (dizajnérov)  (CZ)
        Služby inkasných agentúr  (CZ)
        Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov  (CZ)
        Fotografické a doplnkové služby  (CZ)
        Publikačné služby  (CZ)
        Predplatiteľské služby  (CZ)
        Rôzne obchodné služby  (CZ)
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  (CZ)
    Základné vzdelávanie (základné školstvo)  (CZ)
        Poskytovanie predškolskej výchovy  (CZ)
    Stredné vzdelávanie (stredné školstvo)  (CZ)
        Poskytovanie stredného technického a odborného vzdelávania  (CZ)
    Vyššie vzdelávanie (vyššie školstvo)  (CZ)
        Vzdelávanie mládeže  (CZ)
        Lekárske vzdelávanie  (CZ)
        Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti  (CZ)
        Špeciálne vzdelávanie  (CZ)
    Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  (CZ)
        Rôzne školské služby  (CZ)
        Služby v oblasti elektronického vzdelávania  (CZ)
        Vzdelávanie dospelých na univerzitnej úrovni  (CZ)
        Prevádzka vzdelávacích stredísk  (CZ)
    Školiace (výcvikové) služby  (CZ)
        Služby týkajúce sa odborných školení  (CZ)
        Školiace zariadenia  (CZ)
        Služby týkajúce sa praktického vzdelávania  (CZ)
        Environmentálne školenia  (CZ)
        Bezpečnostné školenia  (CZ)
        Zdravotnícke školenia a poskytovanie prvej pomoci  (CZ)
        Školenia zamerané na osobný rozvoj  (CZ)
        Poskytovanie jazykových kurzov  (CZ)
        Služby osobných učiteľov (školiteľov)  (CZ)
    Školenia v oblasti obranných a bezpečnostných materiálov  (CZ)
        Školenia a simulácie v oblasti bezpečnostných zariadení  (CZ)
        Školenia a simulácie v oblasti strelných zbraní a munície  (CZ)
        Školenia a simulácie v oblasti vojenských vozidiel  (CZ)
        Školenia a simulácie v oblasti vojnových lodí  (CZ)
        Školenia a simulácie v oblasti lietadiel, rakiet a vesmírnych lodí  (CZ)
        Školenia a simulácie v oblasti vojenských elektronických systémov  (CZ)
Zdravotnícka a sociálna pomoc  (CZ)
    Zdravotnícke služby  (CZ)
        Nemocničné a súvisiace služby  (CZ)
        Praktické lekárstvo a súvisiace služby  (CZ)
        Služby zubnej lekárskej praxe a súvisiace služby  (CZ)
        Rôzne zdravotnícke služby  (CZ)
        Lekárske zobrazovacie služby  (CZ)
        Služby optika  (CZ)
        Akupunktúrne a chiropraktické služby  (CZ)
    Veterinárne služby  (CZ)
        Zariadenie na chov mláďat domácich zvierat  (CZ)
    Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  (CZ)
        Služby sociálnej pomoci  (CZ)
        Sociálne služby  (CZ)
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby  (CZ)
    Kanalizačné služby  (CZ)
        Služby na odvádzanie splaškov  (CZ)
        Služby na čistenie splaškov  (CZ)
        Služby na likvidáciu splaškov  (CZ)
        Čistenie žúmp  (CZ)
        Čistenie septikov  (CZ)
        Služby na vyprázdňovanie kalových jám a vyhnívacích nádrží  (CZ)
        Služby na čistenie kanálov na odpadovú vodu  (CZ)
        Správa kanalizácie  (CZ)
        Konzultačné služby v oblasti inšpekcie kanalizácie a čistenia splaškov  (CZ)
    Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  (CZ)
        Likvidácia a spracovanie odpadu  (CZ)
        Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom  (CZ)
        Prevádzka skládok  (CZ)
    Čistiace a asanačné služby v mestských alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby  (CZ)
        Služby na čistenie a zametanie ulíc  (CZ)
        Odpratávanie snehu  (CZ)
        Odpratávanie ľadu  (CZ)
        Služby na čistenie a vyprázdňovanie vpustov  (CZ)
        Odstraňovanie azbestu  (CZ)
        Odolovovanie  (CZ)
        Dezinfekčné a hubiace (vyhubovacie) služby v mestských alebo vidieckych oblastiach  (CZ)
        Čistenie (upratovanie) pláží  (CZ)
        Služby na odstraňovanie grafiti  (CZ)
    Environmentálne služby  (CZ)
        Environmentálny manažment  (CZ)
        Ochrana životného prostredia  (CZ)
        Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia  (CZ)
        Sužby na sledovanie a monitorovanie znečisťujúcich látok a sanáciu  (CZ)
    Čistiace a sanitárne služby  (CZ)
        Upratovacie služby  (CZ)
        Sanitárne služby v zariadeniach  (CZ)
Rekreačné, kultúrne a športové služby  (CZ)
    Filmové služby a videoslužby  (CZ)
        Výroba (tvorba) filmov a videozáznamov a príbuzné služby  (CZ)
        Distribúcia filmov a videozáznamov  (CZ)
        Premietanie filmov  (CZ)
        Premietanie videozáznamov  (CZ)
    Rozhlasové a televízne služby  (CZ)
        Rozhlasové služby  (CZ)
        Televízne služby  (CZ)
        Služby káblového rozhlasu a televízie  (CZ)
    Služby v oblasti zábavy  (CZ)
        Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia  (CZ)
        Prevádzka umeleckých zariadení  (CZ)
        Služby rekreačných oblastí  (CZ)
        Tanečné a zábavné podujatia  (CZ)
        Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií  (CZ)
        Pyrotechnické služby  (CZ)
        Služby zvukového technika  (CZ)
    Služby spravodajských agentúr  (CZ)
    Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne služby  (CZ)
        Služby knižníc a archívov  (CZ)
        Služby múzeí a ochrana historických miest a budov  (CZ)
        Služby botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií  (CZ)
    Športové služby  (CZ)
        Prevádzka športovísk  (CZ)
        Služby súvisiace so športom  (CZ)
    Služby internetových kaviarní  (CZ)
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom  (CZ)
    Služby členských organizácií  (CZ)
        Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami  (CZ)
        Služby poskytované odborovými zväzmi  (CZ)
        Rôzne služby členských organizácií  (CZ)
    Konzultačné služby týkajúce sa rovnosti príležitostí  (CZ)
    Rôzne služby  (CZ)
        Pranie a chemické čistenie  (CZ)
        Kadernícke služby a služby salónov krásy  (CZ)
        Služby pre telesnú pohodu  (CZ)
        Ubytovacie a kancelárske služby  (CZ)
        Služby občianskej vybavenosti  (CZ)
        Námorné služby  (CZ)
        Pohrebné a súvisiace služby  (CZ)
        Služby psiarní  (CZ)
        Iné služby  (CZ)
    Služby domácnosti ako zamestnávateľov domáceho personálu  (CZ)
        Služby zamestnancov obchodu a priemyslu  (CZ)
    Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne)  (CZ)
        Služby charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány  (CZ)
Archív obstarávaní:
Archív Slovenských verejných obstarávaní
Archív Českých verejných zákaziek

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie