Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Metody vizualizace neurčitosti hranic prostorových objektů
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
Výběrové řízení
Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení – jednorázové
Nákup x odprodej: Nákup
Druh výdaje: Movitý
Způsob evidence: Centrální
Čj.: 11299400/1-0/00959-1-000
Čj. - poznámka: 299400/11396RefZNMS/2011
Název: Metody vizualizace neurčitosti hranic prostorových objektůZpracovatel VŘ:
Nák. středisko: 299400 (BRNO)
Jméno: Rudolf
Příjmení: Rybníček
E-mail: rudolf.rybnicek@unob.cz
Telefon: 973442096
Fax: 973443991


Kontaktní adresa:
Ulice: Kounicova 65
Město: Brno
PSČ: 66210
Země: ČR

Doručovací adresa:
Ulice: Univerzita obrany, Kounicova 65
Město: Brno
PSČ: 66210
Země: ČR

Fakturační adresa:
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1
Praha 6 160 01
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

zastoupená Univerzitou obrany


Ulice: Kounicova 65
Město: Brno
PSČ: 66210
Země: ČR


Historie stavů:
12.9.2011 11:19:47 Spuštěno
12.9.2011 16:00:00 Přijímání nabídekSoučasný stav: Přijímání nabídek
Blokováno: Ne
Důvod zablokování:

Datum a čas zahájení:12.9.2011 16:00:00
Datum a čas ukončení:15.9.2011 16:00:00


Základní informace o zadavateli
Česká republika – Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6 zastoupená: prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694
Zadávací podmínky
Další kontaktní osoby pro informaci o VŘ:
Kontaktní osoba ve věcech technických: plk. Ing. Václav Talhofer,CSc. tel. 724 692 578, email: vaclav.talhofer@unob.cz

Předmět a vymezení plnění zakázky:
Metody vizualizace neurčitosti hranic prostorových objektů - viz příloha

Doba a místo plnění:
Plnění požaduje zadavatel dodat nejpozději do 30.listopadu 2011. Místem plnění je pracoviště poskytovatele - viz příloha

Zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady související s plněním zakázky v místě zadavatele Cena musí být zpracovaná v členění bez DPH, výše DPH a včetně DPH. Cena včetně DPH uvedené do VŘ musí být dodavatelem garantována jako cena konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky. - viz příloha

Kritéria a lhůta hodnocení:
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny vč. DPH za celý předmět plnění. V případě rovnosti nabídkových cen bude vítězná nabídka určena losem. Hodnocení bude provedeno do 7 pracovních dnů od ukončení přijímání nabídek. Vybraný uchazeč bude vyrozuměn prostřednictvím elektronické pošty. Neúplné nabídky, nabídky s cenou v místě a čase neobvyklou a nabídky, které nebudou splňovat požadované parametry budou z hodnocení vyřazeny. V případě nesplnění všech požadavků na dodavatele bude nabídka z hodnocení vyřazena. - viz příloha

Platební a fakturační podmínky:
Úhrada ceny bude prováděna bezhotovostně po ukončení plnění. Zálohy nejsou přípustné . Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od doručení zadavateli. Daňový doklad musí být doložený dodacím listem. V případě nedodržení termínu plnění je zadavatel oprávněn požadovat od dodavatele smluvní pokutu ve výši 0,05% vč. DPH z konečné ceny plnění a to za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku, popř. do dne odstoupení zadavatele od smlouvy. Za prodlení dodavatele s odstraněním vad ohlášených v záruční době je zadavatel oprávněn požadovat od dodavatele smluvní pokutu ve výši 0,05% vč. DPH z konečné ceny plnění a to za každý i započatý den prodlení Dodavatel je oprávněn uzavřenou smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 20 % z ceny za předmět plnění smlouvy. - viz příloha

Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo: - výběrové řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu - nevracet podané nabídky - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení - upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem
Komodity
Název Popis Množství Jednotka
Metody vizualizace neurčitosti hranic prostorových objektů Metody vizualizace neurčitosti hranic prostorových objektů v rozsahu zadávacích podmínek viz příloha č.1 1,00 ostatní

Upozornění dodavatelů

Seznam zvolených oblastí komodit:

[73110000-6] Výzkum

Region poptávky

Královéhradecký kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Hlavní město Praha
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj

Požadavky na dodavatele
Text
Splnit zadávací podmínky viz příloha "Zadávací podmínky"
Přílohy k zadání
Typ Název souboru Velikost (kB) Popis
Strana 1 z 1, záznam 1 až 1 z celkem 1
Příloha č.1 73 Zadávací podmínky pro VŘ: Metody vizualizace neurčitosti hranic prostorových objektů
Poznámka
Požadované dokumenty vložit formou oskenovaného platného dokumentu.

Príloha
Stiahnuť priložené súbory   Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie