Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava a modernizace stávajících zastávek MHD v místě přestupního terminálu (zastávky MHD, vlakové nádraží, autobusové nádraží) v ulici Nádražní, mezi Lannovou a Žižkovou třídou, včetně umístění stojanů pro kola. Stavba se člení na 1 stavební objekt: SO 101 Modernizace zastávek MHD. Cílem je zlepšení stávajícího stavu zastávek MHD celkové délky 110 m. Navržené stavební úpravy spočívají v odfrézování asfaltového krytu a části betonového podkladu vozovky v celk. tl. 0,31 m a položení nových silničních zastávkových panelů, v části položení nového cementobetonového krytu a v části nového asfaltového krytu. Dále předláždění chodníku vč. řešení bezbariérových úprav autobusových zastávek, umístění stojanů pro kola pod stávajícím přístřeškem (stávající lavičky budou odstraněny před zahájením stavby). Umístění, funkce ani význam komunikace se po realizaci nezmění.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NÁDRAŽÍ V UL. NÁDRAŽNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-015165

Evidenční číslo zakázky: Z2019-015165

Datum uveřejnění ve VVZ: 07.05.2019 2:02:25

Název zadavatele: Statutární město České Budějovice

IČO zadavatele: 00244732
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Statutární město České Budějovice

 IČO: 00244732

 Poštovní adresa: nám. Přemysla Otakara II. 1/1

 Obec: České Budějovice

 PSČ: 370 01

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Machová

 Tel.: +420 386803213

 E-mail: machovad@c-budejovice.cz

 Kód NUTS: CZ031

 Hlavní adresa: (URL): www.c-budejovice.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NÁDRAŽÍ V UL. NÁDRAŽNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45233100

 Kód NUTS: CZ031

 Hlavní místo dodání nebo plnění: České Budějovice

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava a modernizace stávajících zastávek MHD v místě přestupního terminálu (zastávky MHD, vlakové nádraží, autobusové nádraží) v ulici Nádražní, mezi Lannovou a Žižkovou třídou, včetně umístění stojanů pro kola. Stavba se člení na 1 stavební objekt: SO 101 Modernizace zastávek MHD. Cílem je zlepšení stávajícího stavu zastávek MHD celkové délky 110 m. Navržené stavební úpravy spočívají v odfrézování asfaltového krytu a části betonového podkladu vozovky v celk. tl. 0,31 m a položení nových silničních zastávkových panelů, v části položení nového cementobetonového krytu a v části nového asfaltového krytu. Dále předláždění chodníku vč. řešení bezbariérových úprav autobusových zastávek, umístění stojanů pro kola pod stávajícím přístřeškem (stávající lavičky budou odstraněny před zahájením stavby). Umístění, funkce ani význam komunikace se po realizaci nezmění.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0010926

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 4 819 248,05

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 24.04.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: EUROVIA CS, a. s.

 IČO: 45274924

 Poštovní adresa: Národní 138/10

 Obec: Praha 1 - Nové Město

 PSČ: 110 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 387203417

 E-mail: eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 4 819 248,05

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 Zadavatel nezveřejnil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (viz II.2.1)

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 06.05.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/113250

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie