Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác na Karpatskej ulici v katastrálnomúzemí obce Lozorno, okres Malacky, podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v náležitostiach prerealizáciu stavby (ďalej aj ako "Projektová dokumentácia"), vypracovanej spoločnosťou HBH Projekt spol. s r.o. Jedná sao návrh nového chodníka, umiestneného pozdĺž existujúcej komunikácie na Karpatskej ulici na pravej strane v smere odhlavnej cesty II/502 v dĺžke 345 m a návrhu rekonštrukcie existujúcej cestnej komunikácie kategórie MO 7,5/40 spravostranným chodníkom rozdelenej na tri samostatné úseky (stavebné objekty SO102-00 až SO104-00). Súčasťoupredmetu zákazky je aj príprava rozvodu káblového vedenia pre verejné osvetlenie a obecný rozhlas.  Predmet zákazky pozostáva z nasledovných stavebných objektov bližšie špecifikovaných v Projektovej dokumentácii SO 101-00 Chodník na Karpatskej ulici SO 102-00 Modernizácia Karpatskej ulice km 0,000 - 0,275 SO 103-00 Modernizácia Karpatskej ulice km 0,275 - 0,357 SO 104-00 Modernizácia Karpatskej ulice km 0,357 - 0,744 Káblové vedenie (príprava rozvodov pre verejné osvetlenie a obecný rozhlas).
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie