Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Modernizácia a s ňou súvisiace stavebné úpravy je navrhnutá v rozsahu, pri ktorom sa nemení funkcia miestností,nemení sa vzhľad objektu (dochádza len k výmene výplní otvorov) a nemenia sa žiadne prípojky IS do objektu vovzťahu k dodávateľom týchto médií, tzn. nezvyšujú sa kapacity odberov.  Použité materiály a dispozičné riešenie stavby nevyhovujú súčasne platným normám a požiadavkám užívateľa. V zmysleVyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách navýstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, jenutné splniť ukazovateľ mieru zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím na 100%. Ztýchto dôvodov sa uvažuje so stavebnými úpravami. Konkrétne sa vytvoria parkovacie miesta pre imobilných, zateplí sa obvodový a strešný plášť, vymenia sa staré okná,severný vstup a zrekonštruujú sa hygienické zariadenia a šatne. Taktiež dôjde k úprave niektorých špecializovanýchučební. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie