Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je Modernizácia verejného osvetlenia Staškov  Verejný obstarávateľ verejne obstaráva dodávku svietidiel v počte 195 kusov LED svietidiel 35W vrátanepredrealizačného a porealizačného merania svietivosti svietidiel a ich nastavenia na verejné osvetlenie obce v rámciprojektu MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA STAŠKOV, projekt vypracovaný Ing. Jaroslavom Sekerkom.  Verejný obstarávateľ časť projektu realizoval v minulom období a pokračuje v projekte týmto verejným obstarávaním, zdôvodu postupnej modernizácie verejného osvetlenia obce. Na základe uvedenej skutočnosti svietidlá musia byť rovnakés prvou časťou nákupu vzor svietidla verejný obstarávateľ prikladá ako prílohu súťažných podkladov (typ EKO LED ZEUSalebo ekvivalent ) Dodanie predmetu zákazky 1) dodanie do 15. 7. 2017 - 100 ks svietidiel a všetky výložníky 195 ks 2) dodanie do 31. 07. 2017 95 ks svietidiel.   Ostatné podmienky verejného obstarávateľa  1.Pred dodávkou je potrebné uskutočniť meranie svietivosti svietidiel na jednotlivých komunikáciách na ktorých budúsvietidlá inštalované.  2.Následne po meraniach svietivosti, víťazný uchádzač vyrobí svietidlá presne podľa potreby.  3.Pri výrobe presne nastaví znižovanie príkonu svietidla v nočných hodinách podľa miestnych požiadaviek. 4.Po zrealizovaní montáže osvetlenia sa opakovane zopakuje meranie svietivosti. 
1/5

 Platobné podmienky Verejný obstarávateľ požaduje od víťazného uchádzača dodanie predmetu zákazky v termíne do 30. 06. 2017.  Financovanie predmetu obstarávania verejný obstarávateľ požaduje v 5 rovnakých splátkach   1. splátka vo výške 20% celkovej ceny bude uhradená do 30 dní po dodaní svietidiel. 2. splátka vo výške 20% z celkovej ceny do 31. 03. 2018 3. splátka vo výške 20% z celkovej ceny do 31. 03. 2019 4. splátka vo výške 20% z celkovej ceny do 31. 03. 2020 5. splátka vo výške 20% z celkovej ceny do 31. 03. 2021  Verejný obstarávateľ požaduje záruku na dodané svietidlá v dĺžke 60 mesiacov od termínu odovzdania a prevzatiapredmetu zákazky. Ak sa v tomto termíne vyskytnú vady, dodávateľ je povinný vadu bezplatne odstrániť prípadnevymeniť celé svietidlo. Pri opakovanej poruche svietidlá je dodávateľ povinný svietidlo vymeniť za nové. V prípadenedodržania podmienok záruky verejný obstarávateľ je oprávnený pozastaviť úhradu nasledujúcej splátky.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie