Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je dodávka injekčních stříkaček a jednorázových injekčních jehel
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Nákup injekčních stříkaček a jehel II.

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-039478

Evidenční číslo zakázky: Z2018-039478

Datum uveřejnění ve VVZ: 12.11.2018 2:00:31

Název zadavatele: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

IČO zadavatele: 00635162
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

 IČO: 00635162

 Poštovní adresa: Nemocniční 898/20A

 Obec: Moravská Ostrava

 PSČ: 728 80

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Michal Štefek

 Tel.: +420 596192286

 E-mail: michal.stefek@mnof.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní adresa: (URL): www.mnof.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.tenderarena.cz/profily/mnof

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): www.tenderarena.cz/profily/mnof

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 na výše uvedenou adresu

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Nákup injekčních stříkaček a jehel II.

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní kód CPV: 33141310

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Ostrava - sídlo zadavatele

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka injekčních stříkaček a jednorázových injekčních jehel

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

 Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2079001,00

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 36

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ano

 Nabídky mohou být předkládány pro: všechny položky

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

 Injekční stříkačky dvoudílné

 Část zakázky č.: 1

II.5.2)Popis části zakázky

 konkrétní specifikace a množství je uvedena v zadávací dokumentaci a jejich přílohách

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní kód CPV: 33141310

 Kód NUTS: CZ080

II.5.4)Předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1673194,00

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

 Doba trvání v měsících: 36

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

 Hodnotící kritéria: Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: Celková nabídková cena v Kč bez DPH za 3 roky

 Váha: 70

 Kritérium: Kvalita a funkční vlastnosti

 Váha: 30

 Další informace o hodnotících kritériích: blíže viz zadávací dokumentace

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 03.12.2018

 Místní čas: (hh:mm): 09:00

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 03.12.2018

 Místní čas: (hh:mm): 09:01

 Místo: Ostrava

 Informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona a bude neveřejné.

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

 Injekční jehly

 Část zakázky č.: 2

II.5.2)Popis části zakázky

 blíže viz zadávací dokumentace

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní kód CPV: 33141320

 Kód NUTS: CZ080

II.5.4)Předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 405807,00

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

 Doba trvání v měsících: 36

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

 Hodnotící kritéria: Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: Celková nabídková cena v Kč bez DPH za 3 roky

 Váha: 60

 Kritérium: Kvalita a funkční vlastnosti

 Váha: 40

 Další informace o hodnotících kritériích: blíže viz zadávací dokumentace

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 03.12.2018

 Místní čas: (hh:mm): 09:00

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 03.12.2018

 Místní čas: (hh:mm): 09:01

 Místo: Ostrava

 Informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona a bude neveřejné.

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: Celková nabídková cena v Kč bez DPH za 3 roky

 Váha: 70

 Kritérium: Kvalita a funkční vlastnosti

 Váha: 30

 Další informace o hodnotících kritériích: II. část
Celková nabídková cena v Kč bez DPH za 3 roky - 60%
Kvalita a funkční vlastnosti - 40%

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 03.12.2018

 Místní čas: (hh:mm): 09:00

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 český jazyk a další jazyk/jazyky: (uveďte prosím)

 slovenský jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 03.12.2018

 Místní čas: (hh:mm): 09:01

 Místo: Ostrava

 Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona a bude neveřejné.

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 Zadávacího řízení se může účastnit pouze dodavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.
Blíže viz zadávací dokumentace.

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 09.11.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/93999

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie