Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je dodávka instrumentačních stolků, instrumentačních vozíků, víceúčelového vozíku a vozíku na léky. Zakázka je rozdělena na 5 částí
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Nákup instrumentačních stolků, instrumentačních vozíků, víceúčelového vozíku a vozíku na léky

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-039852

Evidenční číslo zakázky: Z2018-039852

Datum uveřejnění ve VVZ: 14.11.2018 2:00:23

Název zadavatele: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

IČO zadavatele: 00635162
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

 IČO: 00635162

 Poštovní adresa: Nemocniční 898/20A

 Obec: Ostrava-Moravská Ostrava

 PSČ: 728 80

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Dana Čechalová

 Tel.: +420 596192290

 E-mail: dana.cechalova@mnof.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní adresa: (URL): www.mnof.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.tenderarena.cz/profily/mnof

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): www.tenderarena.cz/profily/mnof

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky na: (URL)
 www.tenderarena.cz/profily/mnof

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Nákup instrumentačních stolků, instrumentačních vozíků, víceúčelového vozíku a vozíku na léky

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní kód CPV: 33192300

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava, sklad nemocniční lékárny

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka instrumentačních stolků, instrumentačních vozíků, víceúčelového vozíku a vozíku na léky. Zakázka je rozdělena na 5 částí

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 221515,70

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání ve dnech: 30

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ano

 Nabídky mohou být předkládány pro: všechny položky
 Nejvyšší počet částí, které mohou být zadány jednomu dodavateli: 5

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

 Část 1 instrumentační stolek

 Část zakázky č.: 1

II.5.2)Popis části zakázky

 4 ks instrumentační stolek, detailní popis uveden v Příloze č. 4 ZD

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní kód CPV: 33192300

 Kód NUTS: CZ080

II.5.4)Předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 132231,40

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

 Doba trvání ve dnech: 30

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

 Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 30.11.2018

 Místní čas: (hh:mm): 12:45

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 30.11.2018

 Místo: Sídlo zadavatele

 Informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: NEVEŘEJNÉ

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

 Část 2 instrumentační stolek

 Část zakázky č.: 2

II.5.2)Popis části zakázky

 1 ks instrumentační stolek, detailní popis uveden v Příloze č. 4 ZD

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní kód CPV: 33192300

 Kód NUTS: CZ080

II.5.4)Předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 16528,90

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

 Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 30.11.2018

 Místní čas: (hh:mm): 12:45

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 30.11.2018

 Místo: Sídlo zadavatele

 Informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: NEVEŘEJNÉ

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

 Část 3 vozík instrumentační dvoupolicový

 Část zakázky č.: 3

II.5.2)Popis části zakázky

 2 ks vozík instrumentační dvoupolicový, detailní popis uveden v Příloze č. 4 ZD

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní kód CPV: 33192300

 Kód NUTS: CZ080

II.5.4)Předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 17600,00

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

 Doba trvání ve dnech: 30

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

 Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 30.11.2018

 Místní čas: (hh:mm): 12:45

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 30.11.2018

 Místo: Sídlo zadavatele

 Informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: NEVEŘEJNÉ.

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

 Část 4 vozík víceúčelový dvoupolicový

 Část zakázky č.: 4

II.5.2)Popis části zakázky

 1 ks vozík víceúčelový dvoupolicový, detailní popis uveden v Příloze č. 4 ZD

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní kód CPV: 33192300

 Kód NUTS: CZ080

II.5.4)Předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 10527,30

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

 Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 30.11.2018

 Místní čas: (hh:mm): 12:45

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 30.11.2018

 Místo: Sídlo zadavatele

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

 Část 5 vozík na léky

 Část zakázky č.: 5

II.5.2)Popis části zakázky

 1 ks vozík na léky, detailní popis uveden v Příloze č. 4 ZD

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní kód CPV: 33192300

 Kód NUTS: CZ080

II.5.4)Předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 44628,10

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

 Doba trvání ve dnech: 30

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

 Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 30.11.2018

 Místní čas: (hh:mm): 12:45

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 30.11.2018

 Místo: Sídlo zadavatele

 Informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: NEVEŘEJNÉ

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 30.11.2018

 Místní čas: (hh:mm): 12:45

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 pouze český jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 30.11.2018

 Místní čas: (hh:mm): 12:45

 Místo: sídlo zadavatele

 Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: NEVEŘEJNÉ.

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 13.11.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/94414

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie