Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského zboží (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 35 zákona, a to následujícím způsobem:

1. část - Kancelářské potřeby
2. část - Papír

Nabídku je možné podat pro více částí veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky v části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky.

S vybraným účastníkem bude uzavřena rámcová dohoda dle § 131 a násl. zákona. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu max. 12 měsíců trvání rámcové dohody nebo do vyčerpání prahové hodnoty.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Nákup kancelářských potřeb a papíru pro resort statutárního města Ostrava

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-011371

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2019-000412

Evidenční číslo zakázky: Z2018-021513

Datum uveřejnění ve VVZ: 09.04.2019 2:01:50

Název zadavatele: Statutární město Ostrava

IČO zadavatele: 00845451
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Statutární město Ostrava

 IČO: 00845451

 Poštovní adresa: Prokešovo náměstí 8

 Obec: Ostrava

 PSČ: 72930

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Blanka Dosedělová

 Tel.: +420 603169816

 E-mail: blanka.dosedelova@tendersystems.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní adresa: (URL): verejnezakazky.ostrava.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): verejnezakazky.ostrava.cz

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Nákup kancelářských potřeb a papíru pro resort statutárního města Ostrava

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 30190000

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Ostrava

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského zboží (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 35 zákona, a to následujícím způsobem:
1. část - Kancelářské potřeby
2. část - Papír
Nabídku je možné podat pro více částí veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky v části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky.
S vybraným účastníkem bude uzavřena rámcová dohoda dle § 131 a násl. zákona. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu max. 12 měsíců trvání rámcové dohody nebo do vyčerpání prahové hodnoty.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Oznámení se týká zadání zakázky / zakázek na základě rámcové smlouvy

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ano

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 Byla použita elektronická aukce

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Část zakázky č.: 1

 Název: Kancelářské potřeby

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského zboží (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Podrobně je předmět této zakázky specifikován v přílohách č. 2 vzorů Rámcových dohod, které tvoří přílohu č. 1 a 2 této zadávací dokumentace (vzory Rámcových dohod pro jednotlivé části zakázky), přičemž všechny tam uvedené parametry a specifikace zboží jsou považovány za minimální a uchazeč může nabídnout parametry lepší.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 29.03.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.

 IČO: 27791661

 Poštovní adresa: Kosmonautů 670/88

 Obec: Karviná - Ráj

 PSČ: 734 01

 Země: CZ

 Tel.: +420 773367852

 E-mail: karvina@astraoffice.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 483 315,00

 Část zakázky č.: 2

 Název: Papír

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského zboží (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Podrobně je předmět této zakázky specifikován v přílohách č. 2 vzorů Rámcových dohod, které tvoří přílohu č. 1 a 2 této zadávací dokumentace (vzory Rámcových dohod pro jednotlivé části zakázky), přičemž všechny tam uvedené parametry a specifikace zboží jsou považovány za minimální a uchazeč může nabídnout parametry lepší.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 29.03.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: OFFICE DEPOT s.r.o.

 IČO: 64942503

 Poštovní adresa: Floriánova 2461

 Obec: Hostivice

 PSČ: 253 01

 Země: CZ

 Tel.: +420 800771772

 E-mail: informace@officedepot.eu

 Kód NUTS: CZ02

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 368 532,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 08.04.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/112566

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie