Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem VZ je demontáž stávající vzduchotechniky a klimatizace včetně rozvodů a následná dodávka a montáž nového klimatizačního systému (centrální systém rovnotlakého řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla a s individuálním řízením výkonu větrání, vč. dohřevu a chlazení nezávisle pro každou část operačních sálů) v pavilonu TE v Krajské nemocnici Liberec, a.s. – areálu nemocnice Turnov. Součástí jsou i profese elektroinstalační a měření a regulace.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Nová vzduchotechnika pro operační sály v objektu TE - KNL, a.s. – nemocnice Turnov

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-017169

Evidenční číslo zakázky: Z2019-017169

Datum uveřejnění ve VVZ: 23.05.2019 2:00:41

Název zadavatele: Krajská nemocnice Liberec, a.s.

IČO zadavatele: 27283933
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Krajská nemocnice Liberec, a.s.

 IČO: 27283933

 Poštovní adresa: Husova 357/10

 Obec: Liberec I - Staré Město

 PSČ: 460 63

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Radana Radoušová

 Tel.: +420 727870767

 E-mail: verejne.zakazky@nemlib.cz

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní adresa: (URL): www.nemlib.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/KNL

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Nová vzduchotechnika pro operační sály v objektu TE - KNL, a.s. – nemocnice Turnov

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 42512000

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Areál Krajské nemocnice Liberec, a.s. - nemocnice Turnov na adrese 28. října 1000, 511 01 Turnov.

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem VZ je demontáž stávající vzduchotechniky a klimatizace včetně rozvodů a následná dodávka a montáž nového klimatizačního systému (centrální systém rovnotlakého řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla a s individuálním řízením výkonu větrání, vč. dohřevu a chlazení nezávisle pro každou část operačních sálů) v pavilonu TE v Krajské nemocnici Liberec, a.s. – areálu nemocnice Turnov. Součástí jsou i profese elektroinstalační a měření a regulace.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 3 780 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 3 479 337,51

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

 Váha: 70

 Kritérium: Lhůta výstavby

 Váha: 30

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: VZ2019006

 Název: Nová vzduchotechnika pro operační sály v objektu TE - KNL, a.s. – nemocnice Turnov

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 42512000

 Kód NUTS: CZ051

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 21.05.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: PULSKLIMA, spol. s r.o.

 IČO: 63144409

 Poštovní adresa: Andělská cesta 609/11

 Obec: Liberec XII

 PSČ: 460 01

 Země: CZ

 Tel.: +420 485122109

 E-mail: pulsklima@pulsklima.cz

 Kód NUTS: CZ051

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 3 479 337,51

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 22.05.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/118771

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie