Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom obstarávania je výstavba splaškovej kanalizačného systému v obci Podhradie a pripojenie kanalizačného systému cez zberač A na jestvujúcu kanalizačnú sieť v obci Turčianska Štiavnička. Rozsah riešenia stavebných objektovSO 01 Kanalizačný zberač A stan. 0,0-3,367 km-Stoka A je navrhnutá z rúr PVC DN 300 v celkovej dĺžke 3367 m-na trase bude osadených 101 revíznych kanalizačných šachietKrižovanie cesty III.triedy a vodného toku, v staničení 0,022-0,037 km-pretláčaním oceľovej chráničky DN 800 dĺžky 12,8mKrižovanie kanalizačného potrubia s Podhradským potokom-uloženie kanalizačného potrubia pod dno potoku a do záťažových betónových blokovSO 02 Kanalizačná sieť Podhradie-rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Podhradie-Stoka A-1 z rúr PVC DN 300 v dĺžke 206,6 m-Stoka A-1-1 z rúr OLS-U DN 300 v dĺžke 17,4 mKrižovanie kanalizačného potrubia s Podhradským potokom-uloženie kanalizačného potrubia pod dno potoku a do záťažových betónových blokov-Stoka A-2 z rúr PVC-U DN 300 dĺžky 379,0 m -Stoka A-2-1 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 145,0m-Stoka A-3 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 631,0m-Stoka A-3-1 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 67,0m-Stoka A-4 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 70,0m-Stoka A-5 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 50,0m-Stoka A-6 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 705,0 m-Stoka A-7 z rúr PVC-U DN 200 v dĺžke 37m-Stoka A-8 z rúr PVC-U DN 200 v dĺžke 25 mSO 03 Prekládky vodovodovPrekládka vodovodných potrubí v rozsahu 750 m vrátane prepojenia na jestvujúce vodovodné prípojky, uložené do spoločnej ryhy s kanalizačným potrubím v súlade s STN 73 6005.PS súbory stavba neobsahuje.Rozsah stavbyKanalizačný zberač PVC DN 300 - 3367,0 mKanalizačná sieť PVC DN 300 2602,0 mKanalizačná sieť PVC DN 200 62,0 mCelková dĺžka navrhovanej kanalizačnej siete DN 300- 6031,0,mPrípojkový systém nie je súčasťou projektového riešenia.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie