Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je  1.časť  Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revíziíelektrospotrebičov a elektrického ručného náradia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., minimálne v rozsahu funkčných aprevádzkových skúšok a odstraňovanie porevíznych závad na elektrozariadeniach v nasledovnom rozsahu  -odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických špecifikované,nešpecifikované, neplánované (vrátane nových zariadení), revízie el.spotrebičov (ES) a el.ručného náradia (ERN) podľavyhlášky č. 508/2009 Z.z. v technologických a netechnologických objektoch, odborné prehliadky a odborné skúšky(OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revízie el.spotrebičov (ES) a el.ručného náradia (ERN)podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., -odstraňovanie porevíznych závad na elektro zariadeniach, -dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad. 2.časť  Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) zdvíhacích podľaVyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stechnickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v nasledovnom rozsahu  
1/5
-odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) zdvíhacích podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. v technologických a netechnologických objektoch, plánované -odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) zdvíhacích podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z., neplánované -odstraňovanie porevíznych závad na zdvíhacích zariadeniach, -dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad. 3.časť  Výkon úradných skúšok (ÚS) alebo opakovaných úradných skúšok (OÚS) vyhradených technických zariadení (VTZ)podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácis technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a vypracovávanie odborných stanovísk, posudkov a vysvetlení vnasledovnom rozsahu  -úradné skúšky vyhradených technických zariadení technologické a netechnologické objekty plánované a neplánovanéúradné skúšky VTZ technologické e netechnologické objekty, -odborné stanoviská k technickej dokumentácii, technológii, k návrhom na zmenu a modifikáciu VTZ, vypracovanieposudkov a vysvetlení k normám a zákonom týkajúcich sa bezpečnosti VTZ. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie