Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zhotovení díla „Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky“ v rozsahu specifikovaném výkazem výměr a soupisem prací k ocenění a touto výzvou k podání cenové nabídky. Projektový návrh řeší opravu silnice III/33769 v úseku staničení 0,000 (křiž. III/35817) až 1,648 km (konec zástavby Vížky). Silnice má lokální význam. Kvůli havarijnímu stavu je však její oprava neodkladná. Také šířkové parametry neodpovídají minimální šířkové kategorie S 6,5. Šířka dopravního pásu často nedosahuje ani 5 m, přičemž chybí i nezbytné rozšíření ve směrových obloucích. Stavba je zpravidla umístěna na stávajících silničních pozemcích. Z důvodu rozšíření silničního tělesa vznikají také nároky na zábory sousedních pozemků. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení, je uvedeno v zadávací dokumentaci, čl. 7. Vymezení předmětu veřejné zakázky.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-005229

Evidenční číslo zakázky: Z2019-005229

Datum uveřejnění ve VVZ: 13.02.2019 2:01:00

Název zadavatele: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČO zadavatele: 00085031
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

 IČO: 00085031

 Poštovní adresa: Doubravice 98

 Obec: Pardubice

 PSČ: 53353

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Bc. Kamila Filípková

 Tel.: +420 602283872

 E-mail: kamila.filipkova@suspk.cz

 Kód NUTS: CZ053

 Hlavní adresa: (URL): www.suspk.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.ezak.suspk.cz/

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45233142

 Kód NUTS: CZ053

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Pardubický kraj

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zhotovení díla „Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky“ v rozsahu specifikovaném výkazem výměr a soupisem prací k ocenění a touto výzvou k podání cenové nabídky. Projektový návrh řeší opravu silnice III/33769 v úseku staničení 0,000 (křiž. III/35817) až 1,648 km (konec zástavby Vížky). Silnice má lokální význam. Kvůli havarijnímu stavu je však její oprava neodkladná. Také šířkové parametry neodpovídají minimální šířkové kategorie S 6,5. Šířka dopravního pásu často nedosahuje ani 5 m, přičemž chybí i nezbytné rozšíření ve směrových obloucích. Stavba je zpravidla umístěna na stávajících silničních pozemcích. Z důvodu rozšíření silničního tělesa vznikají také nároky na zábory sousedních pozemků. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení, je uvedeno v zadávací dokumentaci, čl. 7. Vymezení předmětu veřejné zakázky.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 17694316,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 15896983,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: nabídková cena

 Váha: 70

 Kritérium: lhůta pro provedení díla

 Váha: 30

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 11.02.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 5
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 5
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: SWIETELSKY stavební s.r.o.

 IČO: 48035599

 Poštovní adresa: K Silu 1143

 Obec: Pelhřimov

 PSČ: 39301

 Země: CZ

 Tel.: +420 469625254

 E-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

 Kód NUTS: CZ

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 15896983,55

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 12.02.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/105816

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie