Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem VZ je výstavba vodovodu v délce 4,4 km v obci Pasečnice a nového vodojemu o objemu 50 m3. Dále je předmětem veřejné zakázky výstavba kanalizace v délce 3,6 km a výstavba nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 250 EO. Součástí předmětu plnění jsou i veřejné části vodovodních přípojek a odbočky pro napojení na kanalizaci.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Pasečnice – vodovod, Pasečnice - kanalizace a ČOV

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-011388

Evidenční číslo zakázky: Z2019-011388

Datum uveřejnění ve VVZ: 09.04.2019 2:00:11

Název zadavatele: Obec Pasečnice

IČO zadavatele: 00572179
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Obec Pasečnice

 IČO: 00572179

 Poštovní adresa: Nová Pasečnice č.p. 33

 Obec: Domažlice

 PSČ: 34401

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Bc. Marie Svobodová - starostka

 Tel.: +420 724186830

 E-mail: starosta@pasecnice.cz

 Kód NUTS: CZ032

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-pasecnice

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-pasecnice

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky na: (URL)
 www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-pasecnice

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Pasečnice – vodovod, Pasečnice - kanalizace a ČOV

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní kód CPV: 45232400

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní místo dodání nebo plnění: k.ú. Pasečnice

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem VZ je výstavba vodovodu v délce 4,4 km v obci Pasečnice a nového vodojemu o objemu 50 m3. Dále je předmětem veřejné zakázky výstavba kanalizace v délce 3,6 km a výstavba nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 250 EO. Součástí předmětu plnění jsou i veřejné části vodovodních přípojek a odbočky pro napojení na kanalizaci.

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 34 400 000,00

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 18

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

II.5.2)Popis části zakázky

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

II.5.4)Předpokládaná hodnota

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 15.05.2019

 Místní čas: (hh:mm): 15:00

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 pouze český jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 15.05.2019

 Místní čas: (hh:mm): 15:05

 Místo: OÚ Pasečnice

 Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek v elektronické podobě se řídí ust. § 109 zákona. Otvírání nabídek v elektronické podobě se účastníci zadávacího řízení neúčastní a zadavatel není povinen z otvírání nabídek vyhotovovat protokol, ani sdělovat účastníkům řízení informace o průběhu otvírání nabídek.

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 Zakázka bude financována ze zdrojů Ministerstva zemědělství a z vlastních zdrojů zadavatele. Zadavatel proto v tomto zadávacím řízení postupuje také v souladu s pokyny administrátora dotace.

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 08.04.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/112599

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie