Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompaktní termokamery s možností provozu na akumulátor včetně příslušenství.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Pořízení termokamery vč. příslušenství

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-010126

Evidenční číslo zakázky: Z2019-010126

Datum uveřejnění ve VVZ: 29.03.2019 2:02:02

Název zadavatele: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

IČO zadavatele: 61989100
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

 IČO: 61989100

 Poštovní adresa: 17. listopadu 2172/15

 Obec: Ostrava-Poruba

 PSČ: 708 00

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Jílek

 Tel.: +420 597329131

 E-mail: miroslav.jilek@vsb.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní adresa: (URL): www.vsb.cz/cs

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.vsb.cz/

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Pořízení termokamery vč. příslušenství

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 32333000

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Ostrava

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompaktní termokamery s možností provozu na akumulátor včetně příslušenství.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: projekt "Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů", reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 390000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 287850,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompaktní termokamery s možností provozu na akumulátor včetně příslušenství.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 32333000

 Kód NUTS: CZ080

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 26.03.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Blue Panther s.r.o.

 IČO: 45272441

 Poštovní adresa: Mezi Vodami 29

 Obec: Praha

 PSČ: 14300

 Země: CZ

 Tel.: +420 739400571

 E-mail: info@blue-panther.cz

 Kód NUTS: CZ

 Internetová adresa: (URL): www.blue-panther.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 287850,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 28.03.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/111198

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie