Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Uzavření rámcové dohody na poskytování servisu sanitních vozidel a ostatních vozidel ZZS KHK na období 2 let nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty ve výši 5,7 mil. Kč bez DPH, tj. provádění záručních a pozáručních oprav sanitních a ostatních vozidel zadavatele, provádění intervalových servisů vozidel, dodávky náhradních dílů souvisejících s provedením oprav vozidel dle potřeb zadavatele.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Poskytování servisu sanitních vozidel a ostatních vozidel ZZS KHK

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-011370

Evidenční číslo zakázky: Z2019-011370

Datum uveřejnění ve VVZ: 09.04.2019 2:01:38

Název zadavatele: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

IČO zadavatele: 48145122
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

 IČO: 48145122

 Poštovní adresa: Hradecká 1690/2A

 Obec: Hradec Králové

 PSČ: 50012

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Dalimila Patočková

 Tel.: +420 495755775

 E-mail: patockovada@zzskhk.cz

 Kód NUTS: CZ052

 Hlavní adresa: (URL): www.zzskhk.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.cenakhk.cz/profile_display_143.html

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Poskytování servisu sanitních vozidel a ostatních vozidel ZZS KHK

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 50100000

 Kód NUTS: CZ052

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové

II.1.3)Stručný popis

 Uzavření rámcové dohody na poskytování servisu sanitních vozidel a ostatních vozidel ZZS KHK na období 2 let nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty ve výši 5,7 mil. Kč bez DPH, tj. provádění záručních a pozáručních oprav sanitních a ostatních vozidel zadavatele, provádění intervalových servisů vozidel, dodávky náhradních dílů souvisejících s provedením oprav vozidel dle potřeb zadavatele.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 5 700 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 5 700 000,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: Hodinová sazba servisních služeb na vozidlech VOLKSWAGEN v Kč bez DPH

 Váha: 40

 Kritérium: Hodinová sazba servisních služeb na vozidlech ŠKODA v Kč bez DPH

 Váha: 20

 Kritérium: Nabídková cena vybraných originálních náhradních dílů dle soupisu uvedeného v příloze č. 3/1 až 3/3 ZD v Kč bez DPH

 Váha: 30

 Kritérium: Výše procentní slevy na dodávané náhradní díly nad rámec vybraných originálních náhradních dílů uvedených v příloze č. 3/1 až 3/3 této ZD v %

 Váha: 10

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 12019

 Název: Poskytování servisu sanitních vozidel a ostatních vozidel pro ZZS KHK

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 02.04.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Autocentrum BARTH a.s.

 IČO: 25278924

 Poštovní adresa: Hůrka 1798

 Obec: Pardubice

 PSČ: 53012

 Země: CZ

 Tel.: +420 464645113

 E-mail: servis@autocentrum.cz

 Kód NUTS: CZ053

 Internetová adresa: (URL): www.autocentrum.cz

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 5 700 000,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 08.04.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/112576

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie