Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb voblasti súkromnej bezpečnosti a to na Integrovanom bezpečnostnom systéme a jeho podsystémoch (ďalej spolu lenIBS) a vyhradených technických zariadeniach (ďalej len VTZ), ktoré sú jeho súčasťou, v objektoch verejnéhoobstarávateľa, a to v rozsahu  1) odborných prehliadok a odborných skúšok, kontrol a revízií, vrátane vyhotovenia predpísaných protokolov, potvrdení
1/8
o vykonaní kontrol a zápisov v prevádzkových denníkoch tak ako ukladajú príslušné právne a technické predpisy anormy, záručného servisu a dopravných nákladov s tým súvisiacich (ďalej spolu aj odborné prehliadky a skúšky, kontrolya revízie),  2) pozáručného servisu, vrátane opráv a údržby, funkčných skúšok, odstraňovania zistených nedostatkov z OPaOS,kontrol a revízií a dopravných nákladov s tým súvisiacich, tak ako to ukladajú príslušné právne a technické predpisy anormy (ďalej aj servis).   Súčasťou predmetných IBS sú podsystémy -Elektrická požiarna signalizácia (ďalej len EPS) vrátane hlasovej signalizácie požiaru (ďalej len HSP), -Elektrický zabezpečovací systém (ďalej len EZS), -Systém kontroly vstupu (ďalej len SKV), -Systém bezpečnosti káblovej infraštruktúry (ďalej len SBKI), -Kamerový systém (ďalej len CCTV), -Stabilné hasiace zariadenia (ďalej len SHZ), -Perimetrický detekčný systém (ďalej len, PDS) a s nimi súvisiace podsystémy.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie