Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (ďalej len PZP)  Poistenie, ktoré kryje právnym predpisom stanovenú zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú inému prevádzkoumotorového vozidla (súboru) uvedeného v tabuľkovej prílohe súťažných podkladov, pokiaľ k škodovej udalosti, z ktorejtáto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti.  Havarijné poistenie vozidiel (ďalej len HP) Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, poistenie pre prípad poškodenia alebozničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti, poistenie pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti a výbavy, poisteniepre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom (zisteným/nezisteným), poistenie batožiny a škody na zdraví -úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom (súborom) uvedeným v tabuľkovej prílohesúťažných podkladov.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie