Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác spevnených plôch v obci v rozsahu projektovej dokumentácie,výkazu výmer a týchto súťažných podkladov. Uchádzač zabezpečí v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmeruskutočnenie stavebných prác s dodávkou požadovaného tovaru (materiálu) a poskytnutia služieb v rámci zhotoveniadiela, zabezpečí dopravu do miesta uskutočnenia stavebných prác a zabezpečí realizáciu ostatných úkonov vyplývajúcichz uskutočnenia stavebných prác určených verejným obstarávateľom. Stavebno- technické riešenie stavby pozostáva ztýchto hlavných častí stavebných objektov  SO 01 Spevnené plochy ul. J. Fučíka  SO 02 Chodník Dlhá ulica  SO 03 Vjazdy a spevnené plochy parcela číslo  SO 04 Ulica Nová (SO 04.1 Spevnené plochy a SO 04.2 Sadové úpravy)  SO 05 Klub dôchodcov
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie