Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění VZ je:
provedení stavby v rozsahu a podle zpracované projektové dokumentace,
zpracování podrobného harmonogramu prací,
zajištění potřebných zeměměřičských činností,
poskytnutí součinnosti osobě s osvědčením odborné způsobilosti pro činnost koordinátora BOZP,
zpracování digitální fotodokumentace postupu plnění při stavebních a montážních činnostech,
provedení příslušných revizí, zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla,
zaškolení pověřených osob provozovatele,
likvidace odpadů,
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
poskytnutí součinnosti objednateli při získání kolaudačního souhlasu,
zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy i resortu MO ke kolaudačnímu řízení,
další práce a činnosti spojené se stavbou.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Praha - Petřín - Na Baště - rekonstrukce vojenských objektů č. 1, 4, 12

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-023014

Evidenční číslo zakázky: Z2018-023014

Datum uveřejnění ve VVZ: 12.07.2018 2:01:32

Název zadavatele: Ministerstvo obrany - Česká republika

IČO zadavatele: 60162694
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Ministerstvo obrany - Česká republika

 IČO: 60162694

 Poštovní adresa: Tychonova 221/1

 Obec: Praha

 PSČ: 160 00

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Jan Golej

 Tel.: +420 973229813

 E-mail: oni.sva@army.cz

 Fax: +420 973229855

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.army.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.tenderarena.cz/

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Praha - Petřín - Na Baště - rekonstrukce vojenských objektů č. 1, 4, 12

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45216200

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Petřín - Na Baště, Strahovská 207/83, Praha 1 Hradčany

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění VZ je:
provedení stavby v rozsahu a podle zpracované projektové dokumentace,
zpracování podrobného harmonogramu prací,
zajištění potřebných zeměměřičských činností,
poskytnutí součinnosti osobě s osvědčením odborné způsobilosti pro činnost koordinátora BOZP,
zpracování digitální fotodokumentace postupu plnění při stavebních a montážních činnostech,
provedení příslušných revizí, zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla,
zaškolení pověřených osob provozovatele,
likvidace odpadů,
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
poskytnutí součinnosti objednateli při získání kolaudačního souhlasu,
zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy i resortu MO ke kolaudačnímu řízení,
další práce a činnosti spojené se stavbou.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 17043036,80

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 13826810,85

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: Praha - Petřín - Na Baště - rekonstrukce vojenských objektů č. 1, 4, 12

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 21.06.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: GLOBSTAV s.r.o.

 IČO: 26186896

 Poštovní adresa: Bubenečská 28

 Obec: Praha 6

 PSČ: 16000

 Země: CZ

 Tel.: +420 608111042

 E-mail: globstav@volny.cz

 Fax: +420 224316888

 Kód NUTS: CZ010

 Internetová adresa: (URL): www.globstav.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 13826810,85

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 11.07.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/75724

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie