Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je  a) zabezpečenie výkonu prevádzkových kontrol na vybraných zariadeniach podľa zákona č.541/2004 Z.z. o mierovomvyužívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa IPZK a PK v rozsahu   - Prevádzkové kontroly vybraných zariadení - Prevádzkové kontroly zariadení, ktoré nie sú uvedené v položkových kalkuláciách na ocenenie - Príprava vybraných zariadení na výkon prevádzkových kontrol - Vypracovanie a aktualizácia plánov kvality - Výkon skúšky prežarovaním (RT) v zmysle STN 9712 b) zabezpečenie výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ)tlakových a plynových podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti aochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a  ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (vyhláška č. 508/2009Z.z.) a výkon odborných prehliadok nádrží s nebezpečnými látkami podľa vyhlášky Ministerstva životného prostrediaSlovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní  s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd(vyhláška č. 100/2005 Z.z.) v rozsahu  
1/6

I. ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY TLAKOVÝCH ZARIADENÍ  1. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. prílohy č.1, I.časť technické zariadenia tlakové v technologických objektoch a netechnologickýchobjektoch 2. Odborné prehliadky (OP) nádrží s nebezpečnými látkami (NL) podľa vyhlášky č. 100/2005 Z.z. 3. Prípravné práce k Odborným prehliadkam a odborným skúškam (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ)tlakových podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  4. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) tlakových zariadení, ktoré nie sú uvedené v položkových kalkuláciáchna ocenenie 5. Odstraňovanie porevíznych závad na tlakových zariadeniach 6. Dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad 7. Vypracovanie a dodanie náhradnej sprievodnej technickej dokumentácie k tlakovým zariadeniam  II. ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 8. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) plynových podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z. prílohy č.1, IV.časť technické zariadenia plynové v technologických objektoch a v netechnologickýchobjektoch 9. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ plynových, ktoré nie sú uvedené v položkových kalkuláciách  10. Odstraňovanie porevíznych závad na plynových zariadeniach 11. Dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad 12. Nastavenie a povinný servis plynových horákov Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie