Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Stavebné práce, ktorých cieľom je úprava toku, ktorý ohrozuje pri povodňových prietokoch existujúcu zástavbu spriľahlými pozemkami a zároveň svojou eróznou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov ( hlavne pozdĺž súkromnýchzáhrad v centre obce). Navrhovaná úprava je sústredená v jednom ucelenom úseku od km 0,000 po km 0,651 v celkovej dĺžke 651,0 m.  Realizáciou stavby, podľa návrhu bude zabezpečená kapacita koryta recipientu v riešenom úseku na prevedenie Q100ročného prietoku vody.  Nízka kapacita koryta v súčasnosti v obci zvyšuje riziko zaplavovania priľahlých pozemkov vodou z potoka. Napredmetnom úseku toku nie je možné realizovať protipovodňové opatrenia iného charakteru (retenčné spomaľovanieodtoku, vsakovanie a iné), nakoľko sa nachádzajú v zastavanom území obce.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie