Výsledok súťaže  - publikované na www.verejne-obstaravanie.sk:
Popis:
Stručný popis:
Dodávky známek osobních identifikačních na základě rámcové dohody č. 171050240.
Detail zakázky:


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Známky osobní identifikační

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-012173

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2017-008965

Evidenční číslo zakázky: Z2016-005233

Datum uveřejnění ve VVZ: 15.04.2019 2:13:53

Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO zadavatele: 60162694
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Česká republika - Ministerstvo obrany

 IČO: 60162694

 Poštovní adresa: Tychonova 221/1

 Obec: Praha 6

 PSČ: 160 00

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Nádvorníková

 Tel.: +420 973225183


 Fax: +420 973225192

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.army.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMO

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Obrana

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Známky osobní identifikační

 Spisové číslo: 828-77/2016-1350

II.1.2)Hlavní kód CPV

 18500000

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Dodávky známek osobních identifikačních na základě rámcové dohody č. 171050240.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 2 892 558,00

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Brno

II.2.4)Popis zakázky

 Dodávky známek osobních identifikačních podle požadavků uvedených ve výzvě k poskytnutí plnění uzavřené na základě rámcové dohody č.171050240 v 1. čtvrtletí 2019.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 071-134484

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Název: Známky osobní identifikační p.č. 6/2019 - Výzva k poskytnutí plnění č. 185420189

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 11.01.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: MILITARY RANGE s.r.o.

 IČO: 28719166

 Poštovní adresa: Tržní 330

 Obec: Litvínov

 PSČ: 436 01

 Země: CZ

 Tel.: +420 603568349


 Fax: +420 476112355

 Kód NUTS: CZ042

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 2 892 558,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

 Souhrnné oznámení podle § 137 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy - výzvy k poskytnutí plnění na základě rámcové dohody za 1. čtvrtletí 2019.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 12.04.2019Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/113053