Vyhlásená súťaž  - publikované na www.verejne-obstaravanie.sk:
Popis:
Stručný popis:
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka malých a velkých užitkových vozidel, odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2A, Přílohy č. 2B a Přílohy č. 2C zadávací dokumentace, a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazných návrzích Kupních smluv, které tvoří Přílohu č. 1A, Přílohu č. 1B a Přílohu č. 1C zadávací dokumentace .
Veřejná zakázka je dělena na tři (3) části.
Detail zakázky:


F05 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby


Název zakázky: OBNOVA VOZIDEL – MALÁ A VELKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-019219

Evidenční číslo zakázky: Z2019-019219

Datum uveřejnění ve VVZ: 10.06.2019 2:11:10

Název zadavatele: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO zadavatele: 00005886
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

 IČO: 00005886

 Poštovní adresa: Sokolovská 217/42

 Obec: Praha 9

 PSČ: 190 22

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Klára Špinková


 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.dpp.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.tenderarena.cz/profily/DPP

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace

 Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL)


 Další informace lze získat
 na výše uvedené adrese

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky prostřednictvím: (URL)

 na výše uvedené adrese

 Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: (URL)


I.6)Hlavní předmět činnosti

 Městská železniční, tramvajová, trolejbusová nebo autobusová
doprava

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 OBNOVA VOZIDEL – MALÁ A VELKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA

II.1.2)Hlavní kód CPV

 34144700

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem Veřejné zakázky je dodávka malých a velkých užitkových vozidel, odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2A, Přílohy č. 2B a Přílohy č. 2C zadávací dokumentace, a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazných návrzích Kupních smluv, které tvoří Přílohu č. 1A, Přílohu č. 1B a Přílohu č. 1C zadávací dokumentace .
Veřejná zakázka je dělena na tři (3) části.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota

 Hodnota bez DPH: 73 000 000,00
 Měna: CZK

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

 nabídky mohou být předkládány pro: všechny položky

II.2)Popis
II.2.1)Název

 OBNOVA VOZIDEL – MALÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA

 Část zakázky č.: A

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 34144700

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ01

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Depo Kačerov, Sliačská 1, Praha 4, případně další místa určená zadavatelem

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem části A Veřejné zakázky je dodávka:
• 3 ks malé užitkové vozidlo kombi van – dlouhý rozvor
• 18 ks malé užitkové vozidlo van
• 10 ks malé užitkové vozidlo kombi van – dlouhý rozvor vysoká střecha
• 8 ks malé užitkové vozidlo van – dlouhý rozvor nízká střecha
• 1 ks malé užitkové vozidlo – valník s hydraulickou rukou
• 5 ks malé užitkové vozidlo – sklápěč
• 6 ks malé užitkové vozidlo – valník
• 1 ks malé užitkové vozidlo double cab – valník
dle specifikace uvedené v Příloze č. 2A – Technická specifikace pro část „A“ Veřejné zakázky.

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Níže uvedená kritéria

 Cena - Váha

II.2.6)Předpokládaná hodnota

 Hodnota bez DPH: 27 500 000,00
 Měna: CZK

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 5

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 OBNOVA VOZIDEL – VELKÁ UŽITKOVÁ VOZDILA 1

 Část zakázky č.: B

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 34144700

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ01

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Depo Kačerov, Sliačská 1, Praha 4, případně další místa určená zadavatelem

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem části B Veřejné zakázky je dodávka:
• 23 ks velké užitkové vozidlo – vysoká (2+1 nízká) střecha
• 1 ks velké užitkové vozidlo – vysoká střecha s hydraulickým čelem
dle specifikace uvedené v Příloze č. 2B – Technická specifikace pro část „B“ Veřejné zakázky.

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Níže uvedená kritéria

 Cena - Váha

II.2.6)Předpokládaná hodnota

 Hodnota bez DPH: 14 600 000,00
 Měna: CZK

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 5

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 OBNOVA VOZIDEL – VELKÁ UŽITKOVÁ VOZDILA 2

 Část zakázky č.: C

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 34144700

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ01

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Depo Kačerov, Sliačská 1, Praha 4, případně další místa určená zadavatelem

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem části C Veřejné zakázky je dodávka:
• 3 ks velké užitkové vozidlo – nosič kontejnerů
• 3 ks velké užitkové vozidlo – nosič výměnných nástaveb s hydraulickou rukou
• 1 ks velké užitkové vozidlo – skříň s hydraulickou plošinou
• 9 ks velké užitkové vozidlo – valník s plachtou a hydraulickou plošinou
• 8 ks malý valníček (n2) - sklápěč
dle specifikace uvedené v Příloze č. 2C – Technická specifikace pro část „C“ Veřejné zakázky.

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Níže uvedená kritéria

 Cena - Váha

II.2.6)Předpokládaná hodnota

 Hodnota bez DPH: 30 900 000,00
 Měna: CZK

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 5

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

 Seznam a stručný popis podmínek: Předmětem části CB Veřejné zakázky je dodávka:
• 3 ks velké užitkové vozidlo – nosič kontejnerů
• 3 ks velké užitkové vozidlo – nosič výměnných nástaveb s hydraulickou rukou
• 1 ks velké užitkové vozidlo – skříň s hydraulickou plošinou
• 9 ks velké užitkové vozidlo – valník s plachtou a hydraulickou plošinou
• 8 ks malý valníček (n2) - sklápěč
dle specifikace uvedené v Příloze č. 2C – Technická specifikace pro část „C“ Veřejné zakázky.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace

III.1.3)Technická a odborná způsobilost

 Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

III.1.4)Objektivní pravidla a kritéria účasti

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách

III.1.6)Požadované zálohy a záruky

III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují

III.1.8)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi

III.2.2)Podmínky realizace zakázky

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: 10.07.2019

 Místní čas: 10.00

IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům

IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 CS

IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum (dd.mm.rrrr): 10.07.2019

 Místní čas (hh:mm): 10.00

 Místo: Sídlo zadavatele

 Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek bude neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek

 Jde o opakovanou zakázku: ne

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 07.06.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form05/Display/120960