Výsledok súťaže  - publikované na www.verejne-obstaravanie.sk:
Popis:
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování propagace Olomouckého kraje spočívající zejména v zajištění prezentace loga a názvu Olomouckého kraje.
Detail zakázky:


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Propagace v rámci projektu „KOOPERATIVA Národní basketbalová liga“

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-025506

Evidenční číslo zakázky: Z2019-025506

Datum uveřejnění ve VVZ: 25.07.2019 1:51:02

Název zadavatele: Olomoucký kraj

IČO zadavatele: 60609460
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Olomoucký kraj

 IČO: 60609460

 Poštovní adresa: Jeremenkova 40a

 Obec: Olomouc

 PSČ: 77911

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing.Martina Soudná

 Tel.: +420 585508282


 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní adresa: (URL): www.olkraj.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Propagace v rámci projektu „KOOPERATIVA Národní basketbalová liga“

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 92621000

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Sportcentrum DDM Prostějov - objekt sportovní haly a jejího příslušenství nacházející se na adrese Olympijská 4228/4, 796 01 Prostějov

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování propagace Olomouckého kraje spočívající zejména v zajištění prezentace loga a názvu Olomouckého kraje.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 5 500 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 5 500 000,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Jednací řízení bez uveřejnění

 Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění (dle přísl. ust. § 63 - § 66 ZoZVZ): Veřejná zakázka na služby zadávaná formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 63, odst. 3 písmena c) zákona.

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 93/2019

 Název: Propagace v rámci projektu „KOOPERATIVA Národní basketbalová liga“

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování propagace Olomouckého kraje spočívající zejména v zajištění prezentace loga a názvu Olomouckého kraje.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 92621000

 Kód NUTS: CZ071

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 23.07.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o.

 IČO: 06374581

 Poštovní adresa: Holická 1173/49a,

 Obec: Olomouc , Hodolany

 PSČ: 779 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 775631249


 Kód NUTS: CZ071

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 5 500 000,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 24.07.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/127743