Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je prístavba a stavebné úpravy s vytvorením nových tried ZŠ a MŠ" v obci Konská na parc.č.2225/3, 2225/31. Prístavbou sa vytvoria nové triedy pre materskú školu v obci Konská na parc.č. 2225/3, 2225/31 zdôvodu nedostatku kapacity miest . Výstavba rieši rozšírenie priestorov existujúcej materskej školy a zmenu dispozícieso zreteľom na hygienické a prevádzkové požiadavky. Zámerom je vytvoriť samostatný celok materskej školy funkčne adispozične vyhovujúce požiadavkám so samostatným vstupom s ohľadom na jestvujúci stav. Stavenisko tvorí parcela č.2225/31 pri existujúcej základnej škole s materskou školou. V blízkosti sa nachádza ihrisko. Nepredpokladajú sa prácemimo tieto priestory. Pozemok je rovinatý. Navrhovaný objekt bude napojený na existujúce siete školy. V súčasnosti jejestvujúci pozemok zatrávnený. Pred zahájením výkopových prac je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske sieteich správcami. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnousúčasťou súťažných podkladov. Ďalšie podrobnosti v bode 36 Súťažných podkladov.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie