| |

Zásady ochrany osobných údajov

I.
Prevádzkovateľ internetovej stránky - správca osobných údajov

Globtrade spol. s r.o.
Bučany 69, 919 28
IČO: 46088172
IČ DPH: SK2023239449
Spoločnosť Globtrade spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 27177/T

Telefón: +421 917 979568
Email k otázkam a žiadostiam súvisiacich s ochranou údajov: info@verejne-obstaravanie.sk
 

II.
Účel spracúvania osobných údajov

Poskytovanú službu môžeme splniť v očakávanej kvalite, len keď vás môžeme kontaktovať - telefonicky prípadne prostredníctvom e-mailu - s cieľom špecifikácie ponúk o ktoré máte záujem.

III.
Zoznam spracúvaných osobných údajov

Spracúvame údaje, ktoré ste uviedli počas registrácie. Meno, priezvisko, telefón a emailová adresa slúži na potrebnú komunikáciu s Vami. Emailová adresa naviac slúži na aktiváciu zákazníckeho konta kvôli ochrane pred jej zneužitím.

IV.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

V.
Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané osobné údaje nezverejňuje ani neposkytuje tretím stranám.

VI.
Podmienky spracúvania

VII.
Poučenie o právach dotknutej osoby

Máte nasledovné práva k osobným údajom, ktoré spracovávame:

Okrem toho máte právo podať sťažnosť k spracovávaniu vašich osobných údajov v nasledujúcom riadiacom orgáne:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika              
Telefón: +421 /2/ 3231 3220
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk


RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie