Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmět plnění této zakázky je detailně specifikován v návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 5 této zadávací dokumentace). Předmět plnění tvoří:
A. Příprava zakázky (PZ) – průzkumné práce a podklady
B. Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR a DSP)
C. Zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
D. Zpracování dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
E. Soupis prací, dodávek a služeb
F. Spolupráce při výběru dodavatele stavby
G. Autorský dozor
Zamýšlená vlastní stavba bude realizována ve třech etapách (I., II. a III.) definovaných v předložené studii (viz Příloha č. 4 této zadávací dokumentace). Projektová dokumentace zpracovaná vybraným dodavatelem na základě tohoto zadávacího řízení musí být připravená tak, aby byla možná oddělená realizace jednotlivých etap.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Projektová dokumentace a inženýrská činnost akce Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Klecanech

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-040053

Evidenční číslo zakázky: Z2018-040053

Datum uveřejnění ve VVZ: 15.11.2018 2:01:42

Název zadavatele: Město Klecany

IČO zadavatele: 00240290
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Město Klecany

 IČO: 00240290

 Poštovní adresa: Do Klecánek 52

 Obec: Klecany

 PSČ: 25067

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Martina Zábranská Vrátná

 Tel.: +420 602815427

 E-mail: info@maprojekt.cz

 Kód NUTS: CZ020

 Hlavní adresa: (URL): www.mu-klecany.cz/web/cs/uredni-deska/uredni-deska

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240290

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Projektová dokumentace a inženýrská činnost akce Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Klecanech

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 71200000

 Kód NUTS: CZ020

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Klecany

II.1.3)Stručný popis

 Předmět plnění této zakázky je detailně specifikován v návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 5 této zadávací dokumentace). Předmět plnění tvoří:
A. Příprava zakázky (PZ) – průzkumné práce a podklady
B. Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR a DSP)
C. Zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
D. Zpracování dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
E. Soupis prací, dodávek a služeb
F. Spolupráce při výběru dodavatele stavby
G. Autorský dozor
Zamýšlená vlastní stavba bude realizována ve třech etapách (I., II. a III.) definovaných v předložené studii (viz Příloha č. 4 této zadávací dokumentace). Projektová dokumentace zpracovaná vybraným dodavatelem na základě tohoto zadávacího řízení musí být připravená tak, aby byla možná oddělená realizace jednotlivých etap.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 4500000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 5412160,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: výše nabídkové ceny

 Váha: 80

 Kritérium: profesní zkušenosti

 Váha: 20

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: Projektová dokumentace a inženýrská činnost akce Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Klecanech II.

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 12.11.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 5
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: EUROPROJEKT, spol. s r.o.

 IČO: 43872999

 Poštovní adresa: Kudrnova 144/17

 Obec: Praha 5

 PSČ: 150 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 775337879

 E-mail: tucek@europrojekt.com

 Kód NUTS: CZ02

 Internetová adresa: (URL): www.europrojekt.com

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 5412160,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 14.11.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/94654

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie