Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Pronájem střeleckého tunelu
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
Výběrové řízení 
POP - Poptávkové řízení – jednorázové
Nákup
Movitý
Centrální
11299400/1-0/01047-1-000
299400/11472RefZNMS/2011
Pronájem střeleckého tunelu299400 (BRNO)
Rudolf
Rybníček
<76>rudolf.rybnicek@unob.cz
973442096
973443991


Kounicova 65
Brno
66210
ČR

Univerzita obrany, Kounicova 65
Brno
66210
ČR

Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1
Praha 6 160 01
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

zastoupená Univerzitou obrany

Kounicova 65
Brno
66210
ČR


Historie stavů:
Spuštěno
Přijímání nabídekPřijímání nabídek
Ne


7.10.2011 16:00:00
12.10.2011 16:00:00


Základní informace o zadavateli 
Česká republika – Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6 zastoupená: prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694
Zadávací podmínky 
Další kontaktní osoby pro informaci o VŘ:
Kontaktní osoba ve věcech technických: pplk. Ing. Roman Vítek, Ph.D. tel. 973 445 165, email: roman.vitek@unob.cz

Předmět a vymezení plnění zakázky:
Pronájem střeleckého tunelu - viz příloha

Doba a místo plnění:
Od podpisu smlouvy do 30.11.2011, střelnice poskytovatele - viz příloha

Zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady související s plněním zakázky v místě zadavatele Cena musí být zpracovaná v členění bez DPH, výše DPH a včetně DPH. Cena včetně DPH uvedené do VŘ musí být dodavatelem garantována jako cena konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky. - viz příloha

Kritéria a lhůta hodnocení:
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny vč. DPH za celý předmět plnění. V případě rovnosti nabídkových cen bude vítězná nabídka určena losem. Hodnocení bude provedeno do 7 pracovních dnů od ukončení přijímání nabídek. Vybraný uchazeč bude vyrozuměn prostřednictvím SEPO. Neúplné nabídky, nabídky s cenou v místě a čase neobvyklou a nabídky, které nebudou splňovat požadované parametry budou z hodnocení vyřazeny. V případě nesplnění všech požadavků na dodavatele bude nabídka z hodnocení vyřazena. - viz příloha

Platební a fakturační podmínky:
Úhrada ceny bude prováděna bezhotovostně po ukončení plnění. Zálohy nejsou přípustné . Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od doručení zadavateli. Daňový doklad musí být doložený dodacím listem. V případě nedodržení termínu plnění je zadavatel oprávněn požadovat od dodavatele smluvní pokutu ve výši 0,05% vč. DPH z konečné ceny plnění a to za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku, popř. do dne odstoupení zadavatele od smlouvy. Za prodlení dodavatele s odstraněním vad ohlášených v záruční době je zadavatel oprávněn požadovat od dodavatele smluvní pokutu ve výši 0,05% vč. DPH z konečné ceny plnění a to za každý i započatý den prodlení Dodavatel je oprávněn uzavřenou smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 20 % z ceny za předmět plnění smlouvy. - viz příloha

Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo: - výběrové řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu - nevracet podané nabídky - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení - upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem
Komodity 
Název Popis Množství Jednotka
Pronájem střeleckého tunelu Pronájem střeleckého tunelu v rozsahu dle přílohy zadávací podmínky. 1,00 ostatní

Upozornění dodavatelů 

Seznam zvolených oblastí komodit:
 • [73110000-6] Výzkum
 • [73422000-6] Vývoj střelných zbraní a munice
Region poptávky 

 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Hlavní město Praha
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Kraj Vysočina
 • Zlínský kraj
Požadavky na dodavatele 
Text
Splnit zadávací podmínky viz příloha "Zadávací podmínky"
Přílohy k zadání 
Typ Název souboru Velikost (kB) Popis
  Strana 1 z 1, záznam 1 až 1 z celkem 1
doc Příloha č. 1 73 Zadávací podmínky k VŘ: Pronájem střeleckého tunelu
Poznámka 
Požadované dokumenty vložit formou oskenovaného platného dokumentu.

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie