Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování tiskařských služeb spočívající v průběžné realizaci tisku reklamních a propagačních materiálů Městského divadla Brno, průběžně po dobu 24 měsíců (předpoklad 1. 4. 2017 – 31. 3. 2019). Podrobnější požadavky zadavatele, popřípadě další požadované podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Jednotlivé druhy požadovaných výstupů bude zadavatel objednávat samostatně podle aktuální potřeby, přičemž předá zhotoviteli grafický návrh materiálu, který požaduje vytisknout a zhotovitel za podmínek daných rámcovou dohodou provede tisk v požadovaném množství výstupů a předá je zadavateli. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě části ve smyslu zákona, aby umožnil specializovaným poskytovatelům těchto služeb podat nabídku jen na vybranou část veřejné zakázky. Části veřejné zakázky tvoří: Část 1 Ofsetový tisk,Část 2 Malonákladový tisk
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Realizace tisku materiálů Městského divadla Brno

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-044689

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-033264

Evidenční číslo zakázky: Z2017-014255

Datum uveřejnění ve VVZ: 21.12.2018 2:02:20

Název zadavatele: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

IČO zadavatele: 00101397
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

 IČO: 00101397

 Poštovní adresa: Lidická 1863/16

 Obec: Brno

 PSČ: 60200

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Jan Říha

 Tel.: +420 533616432

 E-mail: riha@mdb.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní adresa: (URL): mdb.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00101397

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Realizace tisku materiálů Městského divadla Brno

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 79800000

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Brno

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování tiskařských služeb spočívající v průběžné realizaci tisku reklamních a propagačních materiálů Městského divadla Brno, průběžně po dobu 24 měsíců (předpoklad 1. 4. 2017 – 31. 3. 2019). Podrobnější požadavky zadavatele, popřípadě další požadované podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Jednotlivé druhy požadovaných výstupů bude zadavatel objednávat samostatně podle aktuální potřeby, přičemž předá zhotoviteli grafický návrh materiálu, který požaduje vytisknout a zhotovitel za podmínek daných rámcovou dohodou provede tisk v požadovaném množství výstupů a předá je zadavateli. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě části ve smyslu zákona, aby umožnil specializovaným poskytovatelům těchto služeb podat nabídku jen na vybranou část veřejné zakázky. Části veřejné zakázky tvoří: Část 1 Ofsetový tisk,Část 2 Malonákladový tisk

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Oznámení se týká zadání zakázky / zakázek na základě rámcové smlouvy

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 4500000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2209101,55

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ano

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: Nabídková cena bez DPH

 Váha: 70

 Kritérium: Kvalita dodávaných tiskovin

 Váha: 30

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 5043

 Část zakázky č.: 1

 Název: Část 1 Ofsetový tisk

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Tiskařské služby od 26.06.2017 do 20.12.2018.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 79800000

 Kód NUTS: CZ064

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 26.06.2017

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: LS Agency, s.r.o.

 IČO: 27681319

 Poštovní adresa: Valchařská 24/36

 Obec: Brno

 PSČ: 61400

 Země: CZ

 Tel.: +420 731621472

 E-mail: lsagencysro@gmail.com

 Kód NUTS: CZ064

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 1950679,32

 Zakázka č.: 5043

 Část zakázky č.: 2

 Název: Malonákladový tisk

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Tiskařské služby od 19.06.2017 do 20.12.2018.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 79800000

 Kód NUTS: CZ064

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 19.06.2017

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Cony CZ, s.r.o.

 IČO: 25578057

 Poštovní adresa: Cejl 825/20

 Obec: Brno

 PSČ: 60200

 Země: CZ

 Tel.: +420 603474918

 E-mail: konecny@cony.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 258422,23

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 20.12.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/99621

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie