Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)Specifikace předmětného plnění:
• vytvoření horní sféry a scénického osvětlení ve studiu zadavatele,
• zajištění rovnoměrnosti hladiny osvětlení ve studiu a rovnoměrnosti nasvětlení pozadí pro klíčování virtuálního pozadí,
• zajištění možnosti uměleckého nasvícení scény,
• dosažení snadné ovladatelnosti světelného parku a periferních zařízení umístěných na technologickém roštu pod stropem a vysokého komfortu obsluhy na současné technické úrovni, umožňujícího rychlé zasvícení scény a tím zkrácení prodlev mezi jednotlivými pořady,
• rekonstrukce pracovního osvětlení,
• rekonstrukce systému elektrické požární signalizace, zahrnující dodávku a montáž nasávacího systému ve studiu, vzorkovací komory do odtahového potrubí vzduchotechniky, instalaci optickokouřových hlásičů, protipožární utěsnění prostupů, provedení SW úpravy do areálových ústředen EPS a do nadstavbového zařízení MM8000. Součástí díla je zprovoznění a odzkoušení systému EPS, vyhotovení protokolů o funkčních zkouškách a zprovoznění požárně bezpečnostního zařízení, vyhotovení dokumentace skutečného stavu EPS vč. výjezdových karet pro hasiče ČT, vytvoření nové elektroinstalace scénického osvětlení, včetně nových rozvaděčů,
• součástí je i instalace dvou nových látkových drah horizontů na stávající konstrukci ve výšce 4,45 m.
• vyhotovení výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla,
• předání dokladové části, revizí, měřících protokolů, atestů, certifikátů souvisejících s předmětem díla, dokladů o ekologické likvidaci odpadů.
Bližší specifikace předmětného plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
Evidenční číslo: 7502051002488
Druh formuláře: 2 - Oznámení o zakázce
Datum uveřejnění: 12.03.2015
Název zakázky: „Rekonstrukce horní sféry studia SK8“
IČO zadavatele: 00027383
Limit veřejné zakázky: OVERLIMIT
Typ formuláře: OPRAVNY
Název zadavatele: Česká televize
Místo: ČT Praha - Kavčí Hory
Kód CPV: 31500000-1
Druh řízení: OPEN

Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/570445

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie