Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekonstrukce mostu ev. c 4a-M1 spočívající v náhradě nosné konstrukce stávajícího mostu, čímž bude zajištěna plná zatížitelnost mostu a splnění všech současných bezpečnostních standardů.
Součástí stavby je i oprava spodní stavby mostu, úprava navazující komunikace a vynucená přeložka veřejného osvětlení.
Podrobně viz ZD.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Rekonstrukce mostu ev. č. 4a-M1 v ul. J. E. Purkyně, Most

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-007841

Evidenční číslo zakázky: Z2019-007841

Datum uveřejnění ve VVZ: 08.03.2019 2:00:10

Název zadavatele: Statutární město Most

IČO zadavatele: 00266094
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Statutární město Most

 IČO: 00266094

 Poštovní adresa: Radniční 1

 Obec: Most

 PSČ: 434 01

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Veřejné zakázky s.r.o. - Linda Robovská

 Tel.: +420 222261468

 E-mail: robovska@zakazkyverejne.cz

 Kód NUTS: CZ042

 Hlavní adresa: (URL): www.mesto-most.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky na: (URL)
 www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Rekonstrukce mostu ev. č. 4a-M1 v ul. J. E. Purkyně, Most

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní kód CPV: 44212100

 Kód NUTS: CZ042

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění je intravilán města Most na místní komunikaci ul. J. E. Purkyně.

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekonstrukce mostu ev. c 4a-M1 spočívající v náhradě nosné konstrukce stávajícího mostu, čímž bude zajištěna plná zatížitelnost mostu a splnění všech současných bezpečnostních standardů.
Součástí stavby je i oprava spodní stavby mostu, úprava navazující komunikace a vynucená přeložka veřejného osvětlení.
Podrobně viz ZD.

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 50000000,00

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 15

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

II.5.2)Popis části zakázky

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

II.5.4)Předpokládaná hodnota

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 09.04.2019

 Místní čas: (hh:mm): 13:00

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 pouze český jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 09.04.2019

 Místní čas: (hh:mm): 13:05

 Místo: Veřejné zakázky s.r.o., Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 – Staré Město.

 Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých).
Prohlídka místa plnění zakázky se koná dne 27. 3. 2019 v 10:00 hodin. Sraz účastníků je na místě plnění zakázky.
Dodatečné CPV kódy:
• 44212120-6 Mostní konstrukce
• 45221119-9 Stavební úpravy při rekonstrukci mostů

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 07.03.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/108695

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie