Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
rekonstrukce počítačové sítě (LAN) na 10 základních školách na území statutární města Plzně
Část 1 - 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace
Část 2 - 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace
Část 3 - 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace
Část 4 - 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace
Část 5 - 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace
Část 6 - Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace
Část 7 - 11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
Část 8 - 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace
Část 9 - 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace
Část 10 - 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Rekonstrukce PC sítě (LAN) na vybraných základních školách 2018

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-020314

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-006692

Evidenční číslo zakázky: Z2018-006692

Číslo oznámení TED: 2018/S 116-263282

Datum uveřejnění ve VVZ: 20.06.2018 14:03:58

Název zadavatele: Statutární město Plzeň

IČO zadavatele: 00075370
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Statutární město Plzeň

 IČO: 00075370

 Poštovní adresa: náměstí Republiky 1/1

 Obec: Plzeň

 PSČ: 301 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 378035104

 E-mail: vz-sitmp@plzen.eu

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní adresa: (URL): www.plzen.eu

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Rekonstrukce PC sítě (LAN) na vybraných základních školách 2018

II.1.2)Hlavní kód CPV

 50312300

II.1.3)Druh zakázky

 Práce

II.1.4)Stručný popis

 rekonstrukce počítačové sítě (LAN) na 10 základních školách na území statutární města Plzně
Část 1 - 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace
Část 2 - 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace
Část 3 - 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace
Část 4 - 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace
Část 5 - 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace
Část 6 - Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace
Část 7 - 11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
Část 8 - 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace
Část 9 - 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace
Část 10 - 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 7636294,00

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Rekonstrukce PC sítě (LAN) na vybraných základních školách 2018

 Část zakázky č.: 1

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 50312300

 50312300

 50312300

 50312300

 50312300

 50312300

 50312300

 50312300

 50312300

 50312300

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ032

II.2.4)Popis zakázky

 rekonstrukce počítačové sítě (LAN) na 10 základních školách na území statutární města Plzně
Část 1 - 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace
Část 2 - 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace
Část 3 - 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace
Část 4 - 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace
Část 5 - 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace
Část 6 - Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace
Část 7 - 11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
Část 8 - 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace
Část 9 - 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace
Část 10 - 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa III do 66. výzvy integrovaného operačního programu ( dále IROP) Integrované programy ITI

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 043-093242

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 2660

 Část zakázky č.: 1

 Název: Část 1 - 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 29.05.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 4
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: INEL - Market, s.r.o.

 IČO: 25223399

 Poštovní adresa: Kollárova 623/42

 Obec: Plzeň

 PSČ: 30100

 Země: CZ

 Tel.: +420 602260919

 E-mail: hec@inel.cz

 Kód NUTS: CZ032

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 826446,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 731284,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 2660

 Část zakázky č.: 2

 Název: Část 2 - 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 14.06.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 4
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Harrytel, s.r.o.

 IČO: 26412721

 Poštovní adresa: Šůlova 674

 Obec: Nýřany

 PSČ: 33023

 Země: CZ

 Tel.: +420 603476399

 E-mail: basl@harrytel.cz

 Kód NUTS: CZ032

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 826446,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 719714,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 2660

 Část zakázky č.: 3

 Název: Část 3 - 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 29.05.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: SUPTel a.s.

 IČO: 25229397

 Poštovní adresa: Hřbitovní 15

 Obec: Plzeň

 PSČ: 30100

 Země: CZ

 Tel.: +420 377433375

 E-mail: suptel@suptel.cz

 Kód NUTS: CZ032

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 661157,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 653697,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 2660

 Část zakázky č.: 4

 Název: Část 4 - 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 29.05.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Harrytel, s.r.o.

 IČO: 26412721

 Poštovní adresa: Šůlova 674

 Obec: Nýřany

 PSČ: 33023

 Země: CZ

 Tel.: +420 603476399

 E-mail: basl@harrytel.cz

 Kód NUTS: CZ032

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 524616,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 411620,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 2660

 Část zakázky č.: 5

 Název: Část 5 - 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 29.05.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 4
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Meteor CS s.r.o.

 IČO: 27523560

 Poštovní adresa: U schodů 122/5

 Obec: Praha

 PSČ: 19000

 Země: CZ

 Tel.: +420 777358789

 E-mail: info@meteor-cs.com

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1108671,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 958230,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 2660

 Část zakázky č.: 6

 Název: Část 6 - Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace

 Zakázka/část je zadaná: ne

V.1)Informace o nezadání zakázky

 Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

V.2.2)Informace o nabídkách

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 2660

 Část zakázky č.: 7

 Název: Část 7 - 11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 29.05.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 3
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: INEL - Technik, s.r.o.

 IČO: 25249649

 Poštovní adresa: Kollárova 623/42

 Obec: Plzeň

 PSČ: 30100

 Země: CZ

 Tel.: +420 602260919

 E-mail: hec@inel.cz

 Kód NUTS: CZ032

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 976755,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 839240,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 2660

 Část zakázky č.: 8

 Název: Část 8 - 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 29.05.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: FiberTech s.r.o.

 IČO: 28812166

 Poštovní adresa: Živanice 207

 Obec: Živanice

 PSČ: 53342

 Země: CZ

 Tel.: +420 731925708

 E-mail: info@fibertech.cz

 Kód NUTS: CZ053

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1215241,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 1159690,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 2660

 Část zakázky č.: 9

 Název: Část 9 - 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 29.05.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 4
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: S U M O s.r.o.

 IČO: 25257684

 Poštovní adresa: Masarykovo náměstí 1544

 Obec: Pardubice

 PSČ: 53002

 Země: CZ

 Tel.: +420 603482403

 E-mail: info@sumo.team

 Kód NUTS: CZ053

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1092654,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 936850,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 2660

 Část zakázky č.: 10

 Název: Část 10 - 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 29.05.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 5
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: MD Support s.r.o.

 IČO: 29113873

 Poštovní adresa: Jiráskovo náměstí 816/4

 Obec: Plzeň

 PSČ: 32600

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ032

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1898736,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 1508036,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 19.06.2018Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/73208

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie