Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Školská časť kŕčky A, B, D a vstupná časť SO 02 Telocvičňa - pavilón praxe Predmetom pre stavebné úpravy na objekte SO - 01 v rozsahu  Kŕčok A Kŕčok A, slúži ako veterinárna ambulancia a ako učebňa vyučovania praktických cvičení, kde je nutné vykonať stavebnéúpravy tak, aby vznikli nepriechodné miestnosti a zväčšila sa ich kapacita. Stavebnými úpravami sa získa samostatnámiestnosť pre ambulantnú časť a miestnosť, ktorá bude slúžiť ako operačná sála. Na skvalitnenie vyučovania praktických cvičení sa plánuje zriadiť miestnosť určená na sušenie byliniek. Na zriadenietakejto sušiarne je potrebné zrekonštruovať sklad pri školskej záhrade - potrebná rekonštrukcia elektrických rozvodov as tým súvisiace stavebné práce.  Kŕčok B Kŕčok B, slúži ako chemické a veterinárne laboratórium. Stavebné úpravy vnútorných priestorov chemického aveterinárneho laboratória spočívajú vo vybúraní priečky, čím sa dosiahne zväčšeniu priestoru. S uvedenými zmenamisúvisí rekonštrukcia rozvodov vody, zemného plynu, elektrickej energie a rozvodov odpadu. Výmena podlahovej krytinyza novú dlažbu, ktorá je odolná voči agresívnym chemikáliám a je protišmyková. Taktiež dôjde k zníženiu stropu zosadrokartónových kaziet so znížením od pôvodného stropu. Priestory budú odvetrané pomocou rekuperačnej jednotky adigestora.   Kŕčok D Multimediálna učebňa slúži predovšetkým na interaktívnu výučbu vybraných predmetov a precvičovanie praktickýchcvičení a simulácií. Samotné úpravy budú náročné, nakoľko je potrebné vybúrať podlahy, je potrebná rekonštrukcia el.
1/5

rozvodov zabudovanie el. rozvodov do podlahy s cieľom zavedenia el. prúdu a internetovej siete do jednotlivýchpracovných stolov. Priestor je potrebné zatemniť, vybaviť novým nábytkom, stoly trvalo upevniť k podlahe aj sosedákmi a urobiť výmenu jestvujúcich svietidiel. Taktiež sa uvažovené s novým kazetovým sádrokartónovým stropom sLED svietidlami, vetraním a klimatizáciou s rozvodmi z novej technickej miestnosti VZT. S rekonštrukciou el. rozvodov vpodlahe súvisí aj položenie novej podlahovej krytiny. Do doplnenia schodiska konštrukciou šikmej schodiskovej plošinypre imobilných, zhotovením konštrukcie pre plošinu.  Školská časť - vstupné schodisko Tvorí prístupovú komunikáciu z časti vstupu od učiteľských kabinetov ku chodbe vedúcej k spojovacej chodbe kukŕčkom. Práce spočívajú v doplnení schodiska konštrukciou šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných, zhotovenímkonštrukcie pre plošinu, napojením na elektrickú energiu z existujúceho rozvádzača a následne úprav po napojení naelektrickú energiu. Navrhnuté je vzduchotechnické zariadenie pre zabezpečenie núteného vetrania s rekuperáciou vmiestnosti multimediálnej učebne.  Predmetom pre stavebné úpravy na objekte SO - 02 v rozsahu Súčasná učebňa praxe z kapacitných dôvodov nevyhovuje. Zväčšenie priestoru učebne dosiahneme spojením dvochmiestností - vybúraním priečky medzi terajšou učebňou praxe a chlapčenskou šatňou. Vybúraním priečok medzi triedami sa získajú dve väčšie triedy. Taktiež dôjde k vybúraniu rozvodov UK a výmeneradiátorov, k úprave stien, kde sa urobí vnútorná úprava stien, stierka + sieťka a nová omietka s maľovkou.Nevyhovujúce podlahy sa vybúrajú a urobí sa nová skladba. Pre prezliekanie chlapcov a dievčat sa vybudujú nové šatne- z existujúcich miestnosti cez chodbu vzniknú nové oddelené šatne pre dievčatá a chlapcov s umyvárňou a sprchou.Rekonštrukciou pavilónu praxe vzniknú aj nové sociálne zariadenia WC. Navrhnuté je vzduchotechnické zariadenie prezabezpečenie vetrania šatne muži, WC a sprchy pre mužov a ženy. Kompletný opis predmetu zákazky sa nachádza v projektovej dokumentácii.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie