Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce zaměřené na revitalizaci části bývalého zámku umístěného ve střední části Obce Lukavec na 11 sociálních bytů. Byty budou mít základní vybavení bez nábytku a společný úložný prostor mimo byt. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že objekt bývalého zámku je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, rej.č. 25638/5-2167.
V hlavní budově je nově navrženo 9 bytů. V přízemí jsou v levé části navrženy dva byty a úložné prostory pro byty č. 1 - 3. V 2.NP je navržena centrální chodba, z které je proveden vstup do sedmi bytů. V jižním křídle je v přízemí navrženo osm kójí pro byty č. 4 – 11. V 2.NP jsou dále navrženy dva byty.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Revitalizace objektu-zámek Lukavec, Etapa I

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-015192

Evidenční číslo zakázky: Z2019-015192

Datum uveřejnění ve VVZ: 07.05.2019 2:01:31

Název zadavatele: OBEC LUKAVEC

IČO zadavatele: 00526134
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: OBEC LUKAVEC

 IČO: 00526134

 Poštovní adresa: Lukavec 43

 Obec: Lukavec

 PSČ: 41002

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Šenfeldr, starosta obce

 Tel.: +420 416532197

 E-mail: lukavec@raz-dva.cz

 Kód NUTS: CZ042

 Hlavní adresa: (URL): www.obec-lukavec.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/19e1d2c5-47a5-42e2-a26a-76beb7497114

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Revitalizace objektu-zámek Lukavec, Etapa I

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45211000

 Kód NUTS: CZ042

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Lukavec č.p. 24 a č.p.84 (stp.č. 12/1, 12/2 k.ú. Lukavec u Lovosic; 688797)

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce zaměřené na revitalizaci části bývalého zámku umístěného ve střední části Obce Lukavec na 11 sociálních bytů. Byty budou mít základní vybavení bez nábytku a společný úložný prostor mimo byt. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že objekt bývalého zámku je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, rej.č. 25638/5-2167.
V hlavní budově je nově navrženo 9 bytů. V přízemí jsou v levé části navrženy dva byty a úložné prostory pro byty č. 1 - 3. V 2.NP je navržena centrální chodba, z které je proveden vstup do sedmi bytů. V jižním křídle je v přízemí navrženo osm kójí pro byty č. 4 – 11. V 2.NP jsou dále navrženy dva byty.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008837

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 16 220 147,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 15 082 257,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: Revitalizace objektu-zámek Lukavec, Etapa I

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 45211000

 Kód NUTS: CZ042

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 03.05.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 5
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 5
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: BUST spol. s r.o.

 IČO: 47283173

 Poštovní adresa: Školská 322

 Obec: Budyně nad Ohří

 PSČ: 411 18

 Země: CZ

 Tel.: +420 416863259

 E-mail: bustbudyne@centrum.cz

 Kód NUTS: CZ042

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 15 082 257,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 06.05.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/116573

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie