Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka tovaru a poskytnutie služieb na Vnútrobloku Východná ulica na SídliskuJuh a rieši komplexnú úpravu verejného priestranstva s novým komunikačným riešením a vybavením vnútrobloku.   Stavba pozostáva zo stavebných objektov   SO 01 Spevnené plochy chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Prekládka optického vedenia ORANGE SO 04 Terénne úpravy a detské ihrisko SO 05 Sadovnícke úpravy SO 06 Odvodnenie ihriska SO 07 Kanalizačná prípojka SO 08 Vodovodná prípojka. Stavebné práce budú uskutočnené, tovary dodávané a služby poskytované v rozsahu výkazov-výmer a za podmienokpodľa projektovej dokumentácie pre stavbu Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh, ktorú spracoval Ing. Juraj Zvědělík, Ing. Ivan Smolán, Ing. Vladimír Gajdošík, Ing. Viliam Gavenda, Miroslav Skovajsa,(ďalej v texte označovaná aj len ako projektová dokumentácia alebo projekt) pričom táto projektová dokumentáciatvorí prílohu k súťažným podkladom a v zmysle platného stavebného povolenia. 
1/9
 Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti  1.Časť Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín Juh- stavebné práce 2.Časť Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín Juh- zariadenie detského ihriska 3.Časť - Revitalizácii vnútrobloku Východná ulica,Trenčín - Juh sadovnícke úpravy  Pričom 1. Časť zákazky zahŕňa SO 01 Spevnené plochy chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Prekládka optického vedenia ORANGE SO 04 Terénne úpravy SO 06 Odvodnenie ihriska SO 07 Kanalizačná prípojka SO 08 Vodovodná prípojka 2. Časť zákazky zahŕňa SO 04 Detské ihrisko 3. Časť zákazky zahŕňa SO 05 Sadovnícke úpravy  Vzhľadom k tomu, že elektr. formulár nových ozn. použív. vo ver. obst. uvedené do prevádzky 18. 4. 2016 obsahujú ztechn. dôvodov súvisiacich s odosielaním, ako aj spracovaním prísl. form. limitáciu na počet znakov, na zákl. metod.usm. č. 8276-5000/2016 z 18.05.2016 uvádzame v tomto bode .len dôležité základ. informácie.  Ďalšie podrobnosti sú uvedené. v projektovej dokumentácii dokumentácii a v č.B1 a B.3 súťaž. podklad.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie