Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka prístrojovej techniky pre laboratória Ústredného kontrolného a skúšobného ústavupoľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej aj ÚKSÚP) so zameraním na analýzy spojené s úradnou kontrolnou, kontrolou vzmysle platnej legislatívy a ostatnou činnosťou v pôsobnosti ÚKSÚP. Súčasťou dodávky prístrojov sú aj súvisiace službya to inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie, zaškolenie obsluhy, údržba priamo na mieste dodania, dodanieužívateľskej technickej dokumentácie v slovenskom jazyku poskytovanej výrobcom, vykonávanie záručného servisu vrozsahu stanovených podmienok, ako aj zabezpečenie dopravy na miesto plnenia, vykládky v mieste plnenia, odvoz alikvidácia obalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatneneobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku kúradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastaneskôr.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie