Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění veřejné zakázky jsou servis, revize a opravy všech koncových prvků Jednotného systému vyrozumění a informování s elektronickými sirénami a motorovými (rotačními) sirénami, spadajících do působnosti HZS KHk.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Servis, opravy a revize sirén

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-015254

Evidenční číslo zakázky: Z2019-015254

Datum uveřejnění ve VVZ: 07.05.2019 2:02:09

Název zadavatele: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

IČO zadavatele: 70882525
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

 IČO: 70882525

 Poštovní adresa: nábřeží U Přívozu 122/4

 Obec: Hradec Králové 3

 PSČ: 500 03

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Jan Trefil

 Tel.: +420 950530754

 E-mail: jan.trefil@hkk.izscr.cz

 Fax: +420 495512282

 Kód NUTS: CZ052

 Hlavní adresa: (URL): www.hzscr.cz/hzs-kralovehradeckeho-kraje.aspx

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/hzs_khk

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Servis, opravy a revize sirén

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 50334400

 Kód NUTS: CZ052

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění veřejné zakázky jsou objekty, kde jsou umístěna koncová zařízení spadající do působnosti HZS KHk.

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou servis, revize a opravy všech koncových prvků Jednotného systému vyrozumění a informování s elektronickými sirénami a motorovými (rotačními) sirénami, spadajících do působnosti HZS KHk.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 3 177 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 3 872 999,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ano

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 001

 Část zakázky č.: 001

 Název: Servis, opravy a revize elektronických sirén

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem veřejné zakázky jsou servis, revize a opravy všech koncových prvků Jednotného systému varování a informování (JSVaI) s elektronickými sirénami.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 50334400

 Kód NUTS: CZ052

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 17.04.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: KonekTel, a.s.

 IČO: 15051145

 Poštovní adresa: Pražská 152, Popkovice

 Obec: Pardubice

 PSČ: 530 06

 Země: CZ

 Tel.: +420 466857111

 E-mail: obchod@konektel.cz

 Fax: +420 466857222

 Kód NUTS: CZ053

 Internetová adresa: (URL): www.konektel.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 2 388 091,00

 Zakázka č.: 001

 Část zakázky č.: 002

 Název: Servis, opravy a revize motorových sirén

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem veřejné zakázky jsou servis, revize a opravy všech koncových prvků Jednotného systému varování a informování (JSVaI) s motorovými (rotačními) sirénami.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 50334400

 Kód NUTS: CZ052

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 17.04.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: KonekTel, a.s.

 IČO: 15051145

 Poštovní adresa: Pražská 152, Popkovice

 Obec: Pardubice

 PSČ: 530 06

 Země: CZ

 Tel.: +420 466857111

 E-mail: obchod@konektel.cz

 Fax: +420 466857222

 Kód NUTS: CZ053

 Internetová adresa: (URL): www.konektel.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 1 484 908,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 06.05.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/115808

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie