Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bývalé základní školy na jazykovou školu, součástí stavby jsou dispoziční úpravy vnitřních prostor, rekonstrukce rozvodů stávající technické infrastruktury uvnitř objektu, snížení energetické náročnosti budovy, výměna oken.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: „Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL – stavba“

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-002625

Evidenční číslo zakázky: Z2019-002625

Datum uveřejnění ve VVZ: 23.01.2019 2:00:50

Název zadavatele: Ing. Silvie Schäferová

IČO zadavatele: 76155714
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Ing. Silvie Schäferová

 IČO: 76155714

 Poštovní adresa: Bavlnářská 2884

 Obec: Frýdek -Místek

 PSČ: 738 01

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Milan Konečný, Via Consult a.s.

 Tel.: +420 605201156

 E-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní adresa: (URL): www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Ing--Silvie-Schaferova_6557/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Ing--Silvie-Schaferova_6557/

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Ing--Silvie-Schaferova_6557/

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky na: (URL)
 nen.nipez.cz/profil/Schaferova

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 „Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL – stavba“

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní kód CPV: 45000000

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní místo dodání nebo plnění: ul. Hálkova, 738 01 Frýdek-Místek

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bývalé základní školy na jazykovou školu, součástí stavby jsou dispoziční úpravy vnitřních prostor, rekonstrukce rozvodů stávající technické infrastruktury uvnitř objektu, snížení energetické náročnosti budovy, výměna oken.

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004888

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání ve dnech: 260

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

II.5.2)Popis části zakázky

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

II.5.4)Předpokládaná hodnota

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Užší řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: Celková cena v Kč bez DPH

 Váha: 70

 Kritérium: Termín realizace

 Váha: 30

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 14.02.2019

 Místní čas: (hh:mm): 08:30

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 pouze český jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 22.01.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/103082

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie