Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je vybavení nově vzniklých přírodovědných učeben v Základní škole Husova ve Frýdlantu IT technologií a technickým vybavením pro výuku chemie, fyziky a biologie, s možností využití pro další humanitní předměty. Jedná se o dodávku a instalaci moderního systému, který bude tvořit pracoviště vyučujícího a pracoviště studentů, přičemž navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství. Předmět této veřejné zakázky nezahrnuje dodávku a instalaci nábytku.
Součástí předmětu plnění bude rovněž provádění záručního servisu po dobu trvání záruční doby.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu - Vybavení učeben IT technologií a výukovými pomůckami“

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-004905

Evidenční číslo zakázky: Z2019-004905

Datum uveřejnění ve VVZ: 08.02.2019 2:00:47

Název zadavatele: Město Frýdlant

IČO zadavatele: 00262781
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Město Frýdlant

 IČO: 00262781

 Poštovní adresa: nám. T. G. Masaryka 37

 Obec: Frýdlant

 PSČ: 464 01

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec

 Tel.: +420 724365227

 E-mail: petra.pychova@competconsult.cz

 Fax: +420 481030368

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní adresa: (URL): www.mesto-frydlant.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262781

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu - Vybavení učeben IT technologií a výukovými pomůckami“

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 30236000

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní místo dodání nebo plnění: 6.1. Místem dodávky a instalace předmětu zakázky je objekt Základní školy Husovy na adrese Husova 344, 464 01 Frýdlant, p.p.č. 225 a 227 v k.ú. Frýdlant.

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je vybavení nově vzniklých přírodovědných učeben v Základní škole Husova ve Frýdlantu IT technologií a technickým vybavením pro výuku chemie, fyziky a biologie, s možností využití pro další humanitní předměty. Jedná se o dodávku a instalaci moderního systému, který bude tvořit pracoviště vyučujícího a pracoviště studentů, přičemž navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství. Předmět této veřejné zakázky nezahrnuje dodávku a instalaci nábytku.
Součástí předmětu plnění bude rovněž provádění záručního servisu po dobu trvání záruční doby.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: částečně financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/00039

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2300000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2125642,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 29.01.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: AV MEDIA, a.s.

 IČO: 48108375

 Poštovní adresa: Pražská 1335/63

 Obec: Praha 10

 PSČ: 102 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 261260218

 E-mail: praha@avmedia.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Internetová adresa: (URL): www.avmedia.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 2125642,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 07.02.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/105472

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie