Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky OOPP dle potřeb zadavatele na období ode dne uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek OOPP (Příloha č. 5 této ZD) do 24. 9. 2019. Předmět plnění musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s technickou specifikací dle Přílohy č. 4 této ZD (pro každou část veřejné zakázky), jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-006889

Evidenční číslo zakázky: Z2019-006889

Datum uveřejnění ve VVZ: 28.02.2019 2:00:45

Název zadavatele: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČO zadavatele: 00000205
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

 IČO: 00000205

 Poštovní adresa: Pod Juliskou 1621/5

 Obec: Praha 6 - Dejvice

 PSČ: 16000

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Michal Laryš

 Tel.: +420 597075460

 E-mail: michal.larys@ecentre.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.vls.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.eveza.cz/profil-zadavatele/vojenske-lesy-a-statky-cr/

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 35113400

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní místo dodání nebo plnění: ČR

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky OOPP dle potřeb zadavatele na období ode dne uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek OOPP (Příloha č. 5 této ZD) do 24. 9. 2019. Předmět plnění musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s technickou specifikací dle Přílohy č. 4 této ZD (pro každou část veřejné zakázky), jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Oznámení se týká zadání zakázky / zakázek v rámci dynamického nákupního systému (DNS)

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 52225,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 52225,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ano

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Užší řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 Byla použita elektronická aukce

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 712

 Část zakázky č.: 140

 Název: Obvazový sterilní balíček

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Obvazový sterilní balíček

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 05.02.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Profesional CZ s.r.o.

 IČO: 25244914

 Poštovní adresa: Na Bořích 5

 Obec: Plzeň

 PSČ: 31756

 Země: CZ

 Tel.: +420 602495070

 E-mail: aleshoudek@profesional-plzen.cz

 Kód NUTS: CZ032

 Internetová adresa: (URL): www.profesional-plzen.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 3000,00

 Zakázka č.: 712

 Část zakázky č.: 141

 Název: Gumové holinky zateplené neoprenem

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Gumové holinky zateplené neoprenem

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 05.02.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Profesional CZ s.r.o.

 IČO: 25244914

 Poštovní adresa: Na Bořích 5

 Obec: Plzeň

 PSČ: 31756

 Země: CZ

 Tel.: +420 602495070

 E-mail: aleshoudek@profesional-plzen.cz

 Kód NUTS: CZ032

 Internetová adresa: (URL): www.profesional-plzen.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 49225,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 27.02.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/107653

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie