Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem plnění je dodávka hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění bude dodán i manipulační automatický robot na odebírání výlisků, zařízení pro sušení a temperační zařízení.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F05 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby


Název zakázky: Snižování energetické spotřeby ve výrobním procesu společnosti LETOPLAST (1x450, 1x220)

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-007253

Evidenční číslo zakázky: Z2019-007253

Datum uveřejnění ve VVZ: 04.03.2019 2:02:59

Název zadavatele: Letoplast s.r.o.

IČO zadavatele: 48591726
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Letoplast s.r.o.

 IČO: 48591726

 Poštovní adresa: Pražská 258/91

 Obec: Letovice

 PSČ: 67961

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Zdeňka Dvořáčková

 Tel.: +420 777030758

 E-mail: z.dvorackova@letoplast.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní adresa: (URL): www.letoplast.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.tenderarena.cz/profily/LETO258

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace

 Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: (URL)

 www.tenderarena.cz/profily/LETO258

 Další informace lze získat
 na výše uvedené adrese

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány

 na výše uvedené adrese

I.6)Hlavní předmět činnosti

 Jiné činnosti

 výroba plastových a pryžových výrobků
Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Snižování energetické spotřeby ve výrobním procesu společnosti LETOPLAST (1x450, 1x220)

 Spisové číslo: 1

II.1.2)Hlavní kód CPV

 19520000

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem plnění je dodávka hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění bude dodán i manipulační automatický robot na odebírání výlisků, zařízení pro sušení a temperační zařízení.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota

 Hodnota bez DPH: 15603973,00
 Měna: CZK

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

 nabídky mohou být předkládány pro: všechny položky

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Snižování energetické spotřeby ve výrobním procesu společnosti LETOPLAST (1x450, 1x220)

 Část zakázky č.: 1

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 19520000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Pražská 258/91, 679 61 Letovice

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem plnění je dodávka hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění bude dodán i manipulační automatický robot na odebírání výlisků, zařízení pro sušení a temperační zařízení.

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Níže uvedená kritéria
 Kritéria kvality

 Název: Cena

 Váha: 70

 Název: Termín dodání

 Váha: 30
 Cena - Váha

 Váha: 70

II.2.6)Předpokládaná hodnota

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 6

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: Úspory Energií III. výzva

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

III.1.2)Ekonomická a finanční situace

III.1.3)Technická a odborná způsobilost

III.1.4)Objektivní pravidla a kritéria účasti

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách

III.1.6)Požadované zálohy a záruky

III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují

III.1.8)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi

III.2.2)Podmínky realizace zakázky

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy

 Rámcová smlouva s několika účastníky

 Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 5

IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: 08.04.2019

 Místní čas: 09.00

IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům

IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 CS - EN

IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum (dd.mm.rrrr): 08.04.2019

 Místní čas (hh:mm): 09.00

 Místo: Letovice

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek

 Jde o opakovanou zakázku: ne

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Letoplast s.r.o.

 Poštovní adresa: Pražská 258/91

 Obec: Letovice

 PSČ: 67961

 Země: CZ

 Tel.: +420 777030758

 E-mail: z.dvorackova@letoplast.cz

 Internetová adresa: (URL): www.letoplast.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 03.03.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form05/Display/105643

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie