Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem veřejné zakázky je nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance Finanční správy ČR.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance Finanční správy ČR 1Q 2019

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-012186

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2019-002730

Evidenční číslo zakázky: 515529

Datum uveřejnění ve VVZ: 15.04.2019 2:18:24

Název zadavatele: Česká republika - Generální finanční ředitelství

IČO zadavatele: 72080043
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Česká republika - Generální finanční ředitelství

 IČO: 72080043

 Poštovní adresa: Lazarská 15/7

 Obec: Praha 1

 PSČ: 11722

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Jana Šrámková

 E-mail: jana.sramkova@fs.mfcr.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.financnisprava.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): gfr.ezak.cz/contract_index.html

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Jiné činnosti
 Finanční správa

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance Finanční správy ČR 1Q 2019

 Spisové číslo: 22/2014

II.1.2)Hlavní kód CPV

 18000000

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance Finanční správy ČR.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 10 360 000,00

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Část zakázky č.: 1

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 18100000

 18200000

 18300000

 18400000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ0

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance Finanční správy ČR.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 018-038189

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Název: Osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance Finanční správy ČR leden - březen 1Q 2019

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 21.05.2015

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 3
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: XENA Praha s.r.o.

 IČO: 49613791

 Poštovní adresa: Nad Spádem 20/641

 Obec: Praha 4

 PSČ: 14700

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 53 912,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

 Souhrnné hlášení za 1Q 2019 činí 53 912,- Kč bez DPH; 65 233,- Kč vč. DPH

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř.Kpt.Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 E-mail: posta@compet.cz

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 12.04.2019Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/113452

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie