Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Jedná se o opakující dodávky chemikálií a reagencií pro molekulární biologii a buněčné kultury včetně jejich závozu. Oznámení se týká uzavření dílčích smluv na základě rámcových dohod za 1. čtvrtletí 2019 souhrnně dle § 137 písm. b) ZZVZ.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Chemikálie pro molekulární a buněčnou biologii

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-014751

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-039653

Evidenční číslo zakázky: Z2018-039653

Datum uveřejnění ve VVZ: 02.05.2019 2:03:32

Název zadavatele: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

IČO zadavatele: 68378050
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

 IČO: 68378050

 Poštovní adresa: Vídeňská 1083

 Obec: Praha 4

 PSČ: 14220

 Země: CZ

 Tel.: +420 296443205

 E-mail: zakazky@img.cas.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Hlavní adresa: (URL): www.img.cas.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.profilyzadavatelu.cz/profil/ustmolgen/

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Chemikálie pro molekulární a buněčnou biologii

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 24950000

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní místo dodání nebo plnění: sídlo zadavatele

II.1.3)Stručný popis

 Jedná se o opakující dodávky chemikálií a reagencií pro molekulární biologii a buněčné kultury včetně jejich závozu. Oznámení se týká uzavření dílčích smluv na základě rámcových dohod za 1. čtvrtletí 2019 souhrnně dle § 137 písm. b) ZZVZ.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Oznámení se týká zadání zakázky / zakázek na základě rámcové smlouvy

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.02/1.01/0,0/0,0/16_013/0001789; CZ,02,1,01/0,0/0,0/16_013/0001799; CZ,02,1,01/0,0/0,0/16%013/0001775

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ano

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: VZ 18/223 ÚMG

 Část zakázky č.: Cást 1 - Chemikálie A A001

 Název: Chemikálie pro molekulární a buněčnou biologii - Část 1 - Chemikálie A

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 uzavřená dílčí smlouva za 1 Q 2019

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 15.02.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: SIGMA- ALDRICH spol. s r.o.

 IČO: 45794171

 Poštovní adresa: Na Hřebenech II 1718/10

 Obec: Praha 4

 PSČ: 14000

 Země: CZ

 Tel.: +420 246003224

 E-mail: czeorders@sial.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 8 550,00

 Zakázka č.: VZ 18/223 ÚMG

 Část zakázky č.: Cást 2 - Chemikálie B B001

 Název: Chemikálie pro molekulární a buněčnou biologii - Část 2 - Chemikálie B

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 uzavřená dílčí smlouva za 1 Q 2019

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 18.02.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: VWR International s.r.o.

 IČO: 63073242

 Poštovní adresa: Pražská 442

 Obec: Stříbrná Skalice

 PSČ: 28167

 Země: CZ

 Tel.: +420 733123429

 E-mail: info@vwr.cz

 Kód NUTS: CZ02

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 2 625,00

 Zakázka č.: VZ 18/223 ÚMG

 Část zakázky č.: Cást 2 - Chemikálie B B002

 Název: Chemikálie pro molekulární a buněčnou biologii - Část 2 - Chemikálie B

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 uzavřená dílčí smlouva za 1 Q 2019

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 29.03.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: VWR International s.r.o.

 IČO: 63073242

 Poštovní adresa: Pražská 442

 Obec: Stříbrná Skalice

 PSČ: 28167

 Země: CZ

 Tel.: +420 733123429

 E-mail: info@vwr.cz

 Kód NUTS: CZ02

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 5 932,95

 Zakázka č.: VZ 18/223 ÚMG

 Část zakázky č.: Cást 2 - Chemikálie B B003

 Název: Chemikálie pro molekulární a buněčnou biologii - Část 2 - Chemikálie B

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 uzavřená dílčí smlouva za 1 Q 2019

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 14.02.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: VWR International s.r.o.

 IČO: 63073242

 Poštovní adresa: Pražská 442

 Obec: Stříbrná Skalice

 PSČ: 28167

 Země: CZ

 Tel.: +420 733123429

 E-mail: info@vwr.cz

 Kód NUTS: CZ02

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 4 208,00

 Zakázka č.: VZ 18/223 ÚMG

 Část zakázky č.: Cást 3 - Chemikálie C C001

 Název: Chemikálie pro molekulární a buněčnou biologii - Část 3 - Chemikálie C

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 uzavřená dílčí smlouva za 1 Q 2019

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 18.02.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.

 IČO: 45794171

 Poštovní adresa: Na hřebenech II 1718/10

 Obec: Praha 4

 PSČ: 14000

 Země: CZ

 Tel.: +420 246003224

 E-mail: czeorders@sial.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 6 666,00

 Zakázka č.: VZ 18/223 ÚMG

 Část zakázky č.: Cást 3 - Chemikálie C C002

 Název: Chemikálie pro molekulární a buněčnou biologii - Část 3 - Chemikálie C

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 uzavřená dílčí smlouva za 1 Q 2019

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 15.02.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.

 IČO: 45794171

 Poštovní adresa: Na hřebenech II 1718/10

 Obec: Praha 4

 PSČ: 14200

 Země: CZ

 Tel.: +420 246003224

 E-mail: czeorders@sial.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 18 070,00

 Zakázka č.: VZ 18/223 ÚMG

 Část zakázky č.: Cást 5 - Chemikálie E C001

 Název: Chemikálie pro molekulární a buněčnou biologii - Část 5 - Chemikálie E

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 uzavřená dílčí smlouva za 1 Q 2019

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 15.02.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: BioTech a.s.

 IČO: 25664018

 Poštovní adresa: Tymiánová 619/14

 Obec: Praha 10

 PSČ: 10300

 Země: CZ

 Tel.: +420 272701739

 E-mail: info@ibiotech.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 16 314,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 30.04.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/116181

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie