Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Kamenivo pro SÚSPK (2019)

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-014196

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2019-002250

Evidenční číslo zakázky: Z2019-002250

Datum uveřejnění ve VVZ: 02.05.2019 2:07:09

Název zadavatele: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO zadavatele: 72053119
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

 IČO: 72053119

 Poštovní adresa: Koterovská 162

 Obec: Plzeň

 PSČ: 32600

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Martina Tyrová

 Tel.: +420 377172516

 E-mail: martina.tyrova@suspk.eu

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní adresa: (URL): www.suspk.eu/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): ezak.cnpk.cz/profile_display_137.html

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Regionální či místní úřad/agentura

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Jiné činnosti
 Správa a údržba silnic

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Kamenivo pro SÚSPK (2019)

II.1.2)Hlavní kód CPV

 14212300

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 29 767 110,00

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Kamenivo pro SÚSPK (2019) - 1. Sever

 Část zakázky č.: 1

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 14212300

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní místo dodání nebo plnění: odběrné místo umístěné do 60 km od bodu uvedeného v ZD / místo v rámci Plzeňského kraje

II.2.4)Popis zakázky

 průběžné dodávky kameniva fr. 2/4 (2/5), 4/8, 16/32, 32/63 a 63/125 až do hodnoty 4,68 mil. Kč

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Kamenivo pro SÚSPK (2019) - 2. Východ

 Část zakázky č.: 2

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 14212300

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní místo dodání nebo plnění: odběrné místo umístěné do 60 km od bodu uvedeného v ZD / místo v rámci Plzeňského kraje

II.2.4)Popis zakázky

 průběžné dodávky kameniva fr. 2/4 (2/5), 4/8, 16/32, 32/63 a 63/125 až do hodnoty 5,55 mil. Kč

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Kamenivo pro SÚSPK (2019) - 3. Jih

 Část zakázky č.: 3

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 14212300

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní místo dodání nebo plnění: odběrné místo umístěné do 60 km od bodu uvedeného v ZD / místo v rámci Plzeňského kraje

II.2.4)Popis zakázky

 průběžné dodávky kameniva fr. 4/8, 16/32, 32/63 a 63/125 až do hodnoty 1,95 mil. Kč

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Kamenivo pro SÚSPK (2019) - 4. Západ

 Část zakázky č.: 4

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 14212300

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní místo dodání nebo plnění: odběrné místo umístěné do 60 km od bodu uvedeného v ZD / místo v rámci Plzeňského kraje

II.2.4)Popis zakázky

 průběžné dodávky kameniva fr. 2/4 (2/5), 4/8, 16/32, 32/63 a 63/125 až do hodnoty 3,48 mil. Kč

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Kamenivo pro SÚSPK (2019) - 5. Jihovýchod

 Část zakázky č.: 5

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 14212300

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní místo dodání nebo plnění: odběrné místo umístěné do 60 km od bodu uvedeného v ZD / místo v rámci Plzeňského kraje

II.2.4)Popis zakázky

 průběžné dodávky kameniva fr. 4/8 až do hodnoty 1,5 mil. Kč

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Kamenivo pro SÚSPK (2019) - 6. Jihozápad

 Část zakázky č.: 6

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 14212300

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní místo dodání nebo plnění: odběrné místo umístěné do 60 km od bodu uvedeného v ZD / místo v rámci Plzeňského kraje

II.2.4)Popis zakázky

 průběžné dodávky kameniva fr. 2/4 (2/5) a fr.4/8 až do hodnoty 5,1 mil. Kč

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Kamenivo pro SÚSPK (2019) - 7. Sever-mikro

 Část zakázky č.: 7

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 14212300

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní místo dodání nebo plnění: odběrné místo umístěné do 60 km od bodu uvedeného v ZD / místo v rámci Plzeňského kraje

II.2.4)Popis zakázky

 průběžné dodávky kameniva fr. 0/2, 0/4 a 0/8 až do hodnoty 1,72 mil. Kč

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Kamenivo pro SÚSPK (2018) - 8. Jih-mikro

 Část zakázky č.: 8

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 14212300

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní místo dodání nebo plnění: odběrné místo umístěné do 60 km od bodu uvedeného v ZD / místo v rámci Plzeňského kraje

II.2.4)Popis zakázky

 průběžné dodávky kameniva fr. 0/2, 0/4 a 0/8 až do hodnoty 3,45 mil. Kč

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 014-028277

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Část zakázky č.: 1

 Název: Kamenivo pro SÚSPK (2019) - 1. Sever

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 27.03.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: BERGER BOHEMIA a.s.

 IČO: 45357269

 Poštovní adresa: Klatovská 410/167

 Obec: Plzeň

 PSČ: 32100

 Země: CZ

 Tel.: +420 378777101

 E-mail: vit.zalud@bergerbohemia.cz

 Kód NUTS: CZ032

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 5 099 800,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 2

 Název: Kamenivo pro SÚSPK (2019) - 2. Východ

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 12.04.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

 IČO: 27096670

 Poštovní adresa: Londýnská 637/79a

 Obec: Liberec

 PSČ: 460 01

 Země: CZ

 Tel.: +420 485251911

 E-mail: eurovia-kamenolomy@eurovia.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 5 666 425,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 3

 Název: Kamenivo pro SÚSPK (2019) - 3. Jih

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 04.04.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: BÖGL a KRÝSL, k.s.

 IČO: 26374919

 Poštovní adresa: Renoirova 1051/2a

 Obec: Praha 5

 PSČ: 15200

 Země: CZ

 Tel.: +420 371653200

 E-mail: info@boegl-krysl.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 2 104 425,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 4

 Název: Kamenivo pro SÚSPK (2019) - 4. Západ

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 08.04.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: COLAS CZ, a.s.

 IČO: 26177005

 Poštovní adresa: Ke Klíčovu 9

 Obec: Praha 9

 PSČ: 19000

 Země: CZ

 E-mail: josef.redina@colas.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 4 383 160,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 5

 Název: Kamenivo pro SÚSPK (2019) - 5. Jihovýchod

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 12.04.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

 IČO: 27096670

 Poštovní adresa: Londýnská 637/79a

 Obec: Liberec

 PSČ: 46001

 Země: CZ

 Tel.: +420 485251911

 E-mail: eurovia-kamenolomy@eurovia.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 1 872 000,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 6

 Název: Kamenivo pro SÚSPK (2019) - 6. Jihozápad

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 04.04.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Max Bögl Czech s.r.o.

 IČO: 03550737

 Poštovní adresa: Dvořákova 998

 Obec: Dobřany

 PSČ: 33441

 Země: CZ

 E-mail: info@mb-czech.cz

 Kód NUTS: CZ032

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 5 176 500,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 7

 Název: Kamenivo pro SÚSPK (2019) - 7. Sever-mikro

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 27.03.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: BERGER BOHEMIA a.s.

 IČO: 45357269

 Poštovní adresa: Klatovská 410/167

 Obec: Plzeň

 PSČ: 32100

 Země: CZ

 Tel.: +420 378777101

 E-mail: info@bergerbohemia.cz

 Kód NUTS: CZ032

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 1 886 000,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 8

 Název: Kamenivo pro SÚSPK (2018) - 8. Jih-mikro

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 12.04.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

 IČO: 27096670

 Poštovní adresa: Londýnská 637/79a

 Obec: Liberec

 PSČ: 46001

 Země: CZ

 Tel.: +420 485251911

 E-mail: eurovia-kamenolomy@eurovia.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 3 578 800,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 29.04.2019Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/115599

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie